VI edycja konkursu „Głośna Woda”

Miesięcznik ?Wodociągi-Kanalizacja? ogłasza VI edycję konkursu ?Głośna woda?, na najciekawsze inicjatywy edukacyjne organizowane przez przedsiębiorstwa wod-kan. Jeżeli w latach 2018-2019 wasze przedsiębiorstwo podjęło ciekawe i nietuzinkowe działania edukacyjne, pokażcie je, a dzięki miesięcznikowi ?Wodociągi-Kanalizacja? pozna je cała Polska.

Celem konkursu jest prezentacja lokalnych akcji edukacyjnych i wypromowanie ich dla ogółu społeczeństwa, wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kan, krzewienie idei edukacji ekologicznej w branży i zainteresowanie mieszkańców tematyką racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz uwrażliwienie na nawyki wpływające bezpośrednio na stan rur i infrastruktury wodno-ściekowej. Konkurs ma być także zachętą do działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocją tych działań na forum ogólnopolskim.

Nagroda, jaka czeka na zwycięzców to m.in. bezpłatny udział (bez kosztów noclegu) w wybranej konferencji organizowanej przez firmę Abrys w 2020 r. z dziedziny wod-kan. Firma Abrys jest organizatorem międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (odpadami, wodno-ściekowej) i dziedzin pokrewnych. W jej portfolio są także prestiżowe kongresy takie jak Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment, organizowany od ponad 20 lat a także skierowany do branży wod-kan Kongres ENVICON Water.

Dla każdego zwycięskiego przedsiębiorstwa przewidzieliśmy dwa zaproszenia na wybraną imprezę oraz roczną prenumeratę miesięcznika ?Wodociągi-Kanalizacja?.

Wystarczy napisać artykuł o objętości ok. 5 tys. znaków ze spacjami oraz przesłać zdjęcia i materiały obrazujące całokształt działań edukacyjnych podejmowanych przez dane przedsiębiorstwo w latach 2018-2019, aby zgarnąć tę wartościową nagrodę. Konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw wod-kan w trzech kategoriach: przedsiębiorstwa wod-kan działające na obszarze do 30 tys., od 30 do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców.

Nie zwlekaj! Może w tym roku Ty znajdziesz się w gronie zwycięzców! Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 września 2019 r.

 
WYNIKI

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Artykuł nagrodzony w 2016 r. w kategorii przedsiębiorstw działających na obszarach od 30 do 100 tys. mieszkańców

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży towarzyszy jastrzębskim wodociągom od początku działalności firmy. Dawniej były to wycieczki szkolne do oczyszczalni ścieków w ramach lekcji biologii. Zajęcia cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że postanowiono stworzyć miejsce spotkań i prowadzenia lekcji niezależnie od warunków pogodowych. Dzięki środkom unijnym… Więcej…

Artykuł nagrodzony w 2016 r. w kategorii przedsiębiorstw działających na obszarach do 30 tys. mieszkańców

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta jest przedsiębiorstwem, które oprócz pełnienia podstawowych funkcji, jakimi są zbiorowe zaopatrzenie w czystą wodę mieszkańców gminy oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych z jej terenu, organizuje ciekawe wydarzenia edukacyjno-ekologiczne, związane z prowadzoną działalnością. W celu pogłębiania wiedzy… Więcej…

O edukacji ekologicznej mówimy głośno

To, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w ramach swojej działalności zajmują się również edukacją ekologiczną, nikogo nie dziwi. Zaskoczenie pojawia się wówczas, kiedy bliżej przyjrzymy się podejmowanym działaniom edukacyjnym. Jaka bowiem jest działalność edukacyjna przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych? Redakcja miesięcznika ?Wodociągi-Kanalizacja? odpowiada jednym słowem: fantastyczna! Owszem, działania podejmowane na… Więcej…

Artykuł wyróżniony w 2015 r. przez redakcję miesięcznika ?Wodociągi-Kanalizacja?

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna jest spółką zarządzającą infrastrukturą wod-kan w Gdańsku, powołaną przez miasto w 2004 r. Działania edukacyjne są podejmowane na bazie przyjętego Programu Edukacji Ekologicznej ?Bliżej Źródeł?, realizowanego jako element wdrożonej w 2012 r. strategii CSR. Spółka podejmuje cykliczne działania edukacyjne ? projekty i… Więcej…