VI edycja konkursu „Głośna Woda”

Miesięcznik ?Wodociągi-Kanalizacja? ogłasza VI edycję konkursu ?Głośna woda?, na najciekawsze inicjatywy edukacyjne organizowane przez przedsiębiorstwa wod-kan. Jeżeli w latach 2018-2019 wasze przedsiębiorstwo podjęło ciekawe i nietuzinkowe działania edukacyjne, pokażcie je, a dzięki miesięcznikowi ?Wodociągi-Kanalizacja? pozna je cała Polska.

Celem konkursu jest prezentacja lokalnych akcji edukacyjnych i wypromowanie ich dla ogółu społeczeństwa, wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kan, krzewienie idei edukacji ekologicznej w branży i zainteresowanie mieszkańców tematyką racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz uwrażliwienie na nawyki wpływające bezpośrednio na stan rur i infrastruktury wodno-ściekowej. Konkurs ma być także zachętą do działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocją tych działań na forum ogólnopolskim.

Nagroda, jaka czeka na zwycięzców to m.in. bezpłatny udział (bez kosztów noclegu) w wybranej konferencji organizowanej przez firmę Abrys w 2020 r. z dziedziny wod-kan. Firma Abrys jest organizatorem międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (odpadami, wodno-ściekowej) i dziedzin pokrewnych. W jej portfolio są także prestiżowe kongresy takie jak Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment, organizowany od ponad 20 lat a także skierowany do branży wod-kan Kongres ENVICON Water.

Dla każdego zwycięskiego przedsiębiorstwa przewidzieliśmy dwa zaproszenia na wybraną imprezę oraz roczną prenumeratę miesięcznika ?Wodociągi-Kanalizacja?.

Wystarczy napisać artykuł o objętości ok. 5 tys. znaków ze spacjami oraz przesłać zdjęcia i materiały obrazujące całokształt działań edukacyjnych podejmowanych przez dane przedsiębiorstwo w latach 2018-2019, aby zgarnąć tę wartościową nagrodę. Konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw wod-kan w trzech kategoriach: przedsiębiorstwa wod-kan działające na obszarze do 30 tys., od 30 do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców.

Nie zwlekaj! Może w tym roku Ty znajdziesz się w gronie zwycięzców! Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 września 2019 r.

 
WYNIKI

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Głośna Woda ? wyniki V edycji konkursu

Nowoczesne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne to nie tylko dostarczyciel wody i odbiorca ścieków. To spółka, w której każdy pracownik rozumie swoistą misję prowadzonej działalności. Mądrze zarządzana spółka wod-kan jest jej przekaźnikiem. Ta działalność bowiem jest niezbędna do życia, dla zdrowia, wreszcie dla ? jakże nadwyrężonej rozmaitymi aspektami… Więcej…

[WYNIKI] IV edycja Konkursu ?Głośna woda?

Jury konkursowe przyznało w tym roku nagrody w trzech kategoriach, w zależności od skali działań przedsiębiorstwa: w kategorii do 30 tys. mieszkańców zwyciężyło Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w kategorii do 100 tys. mieszkańców wygrała Spółka Sądeckie Wodociągi, w kategorii ponad 100 tys. mieszkańców pierwsze… Więcej…

Z edukacją za pan brat

Znamy laureatów III edycji konkursu ?Głośna woda?, skierowanego do tych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które podejmują trud prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej dla swoich klientów. Już od trzech lat przy okazji realizacji konkursu ?Głośna woda? bacznie przyglądamy się tym przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym, które zajmują się również edukacją… Więcej…

Artykuł nagrodzony w 2016 r. w kategorii przedsiębiorstw działających na obszarach powyżej 100 tys. mieszkańców

Ekologiczne postępowanie w XXI w. to już nie moda, lecz idea ruchu społecznego, inicjującego zmiany kulturowe i obyczajowe. Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, że racjonalne gospodarowanie zasobami środowiskowymi oraz ich ochrona są warunkami naszego przetrwania. Przez ostatnie dziesięciolecia ludzkość dokonała ogromnego skoku cywilizacyjnego, ale Ziemia… Więcej…