V edycja Konkursu „Głośna woda”

Głośna Woda – wyniki V edycji konkursu

Nowoczesne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne to nie tylko dostarczyciel wody i odbiorca ścieków. To spółka, w której każdy pracownik rozumie swoistą misję prowadzonej działalności. Mądrze zarządzana spółka wod-kan jest jej przekaźnikiem. Ta działalność bowiem jest niezbędna do życia, dla zdrowia, wreszcie dla – jakże nadwyrężonej rozmaitymi aspektami… Więcej…

Z edukacją za pan brat

Znamy laureatów III edycji konkursu „Głośna woda”, skierowanego do tych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które podejmują trud prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej dla swoich klientów. Już od trzech lat przy okazji realizacji konkursu „Głośna woda” bacznie przyglądamy się tym przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym, które zajmują się również edukacją… Więcej…

Artykuł wyróżniony w 2016 r. przez redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”

Od wielu lat edukacja ekologiczna jest oczkiem w głowie leszczyńskiego MPWiK. Firma stara się rozwijać i promować ideę zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania dla środowiska naturalnego. Edukacja ekologiczna to jeden z jej celów strategicznych. Zadania w tym zakresie koordynuje Dział Komunikacji i Edukacji. Głównymi odbiorcami są… Więcej…

Artykuł nagrodzony w 2016 r. w kategorii przedsiębiorstw działających na obszarach powyżej 100 tys. mieszkańców

Ekologiczne postępowanie w XXI w. to już nie moda, lecz idea ruchu społecznego, inicjującego zmiany kulturowe i obyczajowe. Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, że racjonalne gospodarowanie zasobami środowiskowymi oraz ich ochrona są warunkami naszego przetrwania. Przez ostatnie dziesięciolecia ludzkość dokonała ogromnego skoku cywilizacyjnego, ale Ziemia… Więcej…