Polecamy!

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. oraz Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich zapraszają na dwudniowe szkolenie warsztatowe, którego przedmiotem będzie przedstawienie i przedyskutowanie najbardziej aktualnych i palących zagadnień nurtujących przedsiębiorstwa wodociągowo ? kanalizacyjne.

Pierwszy dzień zostanie poświęcony aspektom prawnym:

  • Dostaw wody na cele przeciwpożarowe, w tym kwalifikacji sieci wodociągowej jako sieci wodociągowej przeciwpożarowej oraz ujmowaniu kosztów utrzymania przez przedsiębiorstwo sieci na ten cel w taryfach.
  • Odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w tym poborowi opłat za usługi wodne za odprowadzanie tego typu wód oraz regulowania stosunków prawnych z właścicielami nieruchomości z których wody te są odprowadzane i podbieraniu od nich  opłat.
  • Odprowadzania ścieków przemysłowych.

W drugim dniu omawiane będą tematy związane z konstrukcją taryf oraz kalkulacją wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także procedurą taryfową przed RZGW.

W trakcie szkolenia Kancelaria przedstawi swoje doświadczenia  wynikające ze stałej obsługi prawnej ponad 70 przedsiębiorstw wodociągowo ? kanalizacyjnych z terenu 10 województw, w tym wynikające z kontaktów z Wodami Polskimi, a dotyczące między innymi określania celów poboru wody, wydawania i zmiany pozwoleń wodnoprawnych, kalkulowania i wnoszenia opłat za usługi wodne, czy wreszcie przygotowywania i procedowania wniosków o skrócenie czasu obowiązywania taryf.

Szkolenie poprowadzą z ramienia Kancelarii mec. Łukasz Ciszewski i mec. Mateusz Faron. Część praktyczną dotyczącą zasad kalkulacji taryf poprowadzi Małgorzata Hawro, członek Zarządu PWIK w Głogowie, praktyk i współautorka wydanej w 2019 r. przez C.H. Beck pozycji ?Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków?.

Szkolenie odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2019 r. w Hotelu Moran SPA w Powidzu, www.hotelmoran.pl.

Kontakt pod nr tel. 618521278 mail kancelaria@jerzmanowski.pl