Ideę dwóch nowych konkursów w branży wod-kan chwali Robert Fennig, reprezentant Pomorskiego Forum Wodociągowego.