II edycja konkursu „Głośna woda”

glosna_wodaMiesięcznik ?Wodociągi-Kanalizacja? zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu ?Głośna woda?, na najciekawsze inicjatywy edukacyjne organizowane przez przedsiębiorstwa wod-kan. Po sukcesie ubiegłorocznej edycji konkursu, postanowiliśmy dać szansę kolejnym przedsiębiorstwom na wypromowanie działań na arenie ogólnopolskiej. Nie zapominamy też o firmach, które wzięły udział w pierwszej edycji – one również mogą zgłosić się do tegorocznej rywalizacji, ponieważ oceniane będą jedynie działania przeprowadzone w latach 2014-2015.

Celem konkursu jest prezentacja lokalnych akcji edukacyjnych i wypromowanie ich dla ogółu społeczeństwa, wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kan, krzewienie idei edukacji ekologicznej w branży i zainteresowanie mieszkańców tematyką racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz uwrażliwienie na nawyki wpływające bezpośrednio na stan rur i infrastruktury wodno-ściekowej. Konkurs ma być zachętą do działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocją tych działań na forum ogólnopolskim.

Nagrodą w konkursie jest bezpłatny udział (bez kosztów noclegu) w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON, który odbędzie się 26-27 października 2015 r. w Poznaniu podczas targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu. Dla każdego zwycięskiego przedsiębiorstwa przewidzieliśmy dwa zaproszenia na imprezę, której koszt wynosi ok. 1400 zł. W związku z tym całkowita wartość nagrody to aż 2800 zł!

ENVICON jest kongresem, który wyznacza trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska w Polsce. Wydarzenie to co roku pozwala na identyfikację aktualnych i najistotniejszych problemów, na ukierunkowanie działań zaradczych oraz określenie płaszczyzn współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w kraju. Kwestie poruszane podczas Kongresu są zawsze poparte sprawdzonymi i najbardziej aktualnymi informacjami z branży.

Co należy zrobić żeby zgarnąć nagrodę? Wystarczy napisać artykuł o objętości ok. 13 tys. znaków ze spacjami oraz przesłać zdjęcia i materiały obrazujące całokształt działań edukacyjnych podejmowanych przez dane przedsiębiorstwo w latach 2014-2015. Konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw wod-kan w trzech kategoriach: przedsiębiorstwa wod-kan działające na obszarze do 30 tys., do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców.

Nie zwlekaj! Może w tym roku Ty znajdziesz się w gronie zwycięzców! Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 15 września 2015 r.

WYNIKI KONKURSU

Zobacz Regulamin>>

Formularz zgłoszeniowy>>

fb_icon_325x325

 

Artykuł nagrodzony w 2016 r. w kategorii przedsiębiorstw działających na obszarach od 30 do 100 tys. mieszkańców

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży towarzyszy jastrzębskim wodociągom od początku działalności firmy. Dawniej były to wycieczki szkolne do oczyszczalni ścieków w ramach lekcji biologii. Zajęcia cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że postanowiono stworzyć miejsce spotkań i prowadzenia lekcji niezależnie od warunków pogodowych. Dzięki środkom unijnym… Więcej…

Artykuł nagrodzony w 2016 r. w kategorii przedsiębiorstw działających na obszarach do 30 tys. mieszkańców

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta jest przedsiębiorstwem, które oprócz pełnienia podstawowych funkcji, jakimi są zbiorowe zaopatrzenie w czystą wodę mieszkańców gminy oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych z jej terenu, organizuje ciekawe wydarzenia edukacyjno-ekologiczne, związane z prowadzoną działalnością. W celu pogłębiania wiedzy… Więcej…

O edukacji ekologicznej mówimy głośno

To, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w ramach swojej działalności zajmują się również edukacją ekologiczną, nikogo nie dziwi. Zaskoczenie pojawia się wówczas, kiedy bliżej przyjrzymy się podejmowanym działaniom edukacyjnym. Jaka bowiem jest działalność edukacyjna przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych? Redakcja miesięcznika ?Wodociągi-Kanalizacja? odpowiada jednym słowem: fantastyczna! Owszem, działania podejmowane na… Więcej…

Artykuł wyróżniony w 2015 r. przez redakcję miesięcznika ?Wodociągi-Kanalizacja?

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna jest spółką zarządzającą infrastrukturą wod-kan w Gdańsku, powołaną przez miasto w 2004 r. Działania edukacyjne są podejmowane na bazie przyjętego Programu Edukacji Ekologicznej ?Bliżej Źródeł?, realizowanego jako element wdrożonej w 2012 r. strategii CSR. Spółka podejmuje cykliczne działania edukacyjne ? projekty i… Więcej…