II edycja konkursu „Głośna woda”

glosna_wodaMiesięcznik ?Wodociągi-Kanalizacja? zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu ?Głośna woda?, na najciekawsze inicjatywy edukacyjne organizowane przez przedsiębiorstwa wod-kan. Po sukcesie ubiegłorocznej edycji konkursu, postanowiliśmy dać szansę kolejnym przedsiębiorstwom na wypromowanie działań na arenie ogólnopolskiej. Nie zapominamy też o firmach, które wzięły udział w pierwszej edycji – one również mogą zgłosić się do tegorocznej rywalizacji, ponieważ oceniane będą jedynie działania przeprowadzone w latach 2014-2015.

Celem konkursu jest prezentacja lokalnych akcji edukacyjnych i wypromowanie ich dla ogółu społeczeństwa, wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kan, krzewienie idei edukacji ekologicznej w branży i zainteresowanie mieszkańców tematyką racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz uwrażliwienie na nawyki wpływające bezpośrednio na stan rur i infrastruktury wodno-ściekowej. Konkurs ma być zachętą do działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocją tych działań na forum ogólnopolskim.

Nagrodą w konkursie jest bezpłatny udział (bez kosztów noclegu) w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON, który odbędzie się 26-27 października 2015 r. w Poznaniu podczas targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu. Dla każdego zwycięskiego przedsiębiorstwa przewidzieliśmy dwa zaproszenia na imprezę, której koszt wynosi ok. 1400 zł. W związku z tym całkowita wartość nagrody to aż 2800 zł!

ENVICON jest kongresem, który wyznacza trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska w Polsce. Wydarzenie to co roku pozwala na identyfikację aktualnych i najistotniejszych problemów, na ukierunkowanie działań zaradczych oraz określenie płaszczyzn współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w kraju. Kwestie poruszane podczas Kongresu są zawsze poparte sprawdzonymi i najbardziej aktualnymi informacjami z branży.

Co należy zrobić żeby zgarnąć nagrodę? Wystarczy napisać artykuł o objętości ok. 13 tys. znaków ze spacjami oraz przesłać zdjęcia i materiały obrazujące całokształt działań edukacyjnych podejmowanych przez dane przedsiębiorstwo w latach 2014-2015. Konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw wod-kan w trzech kategoriach: przedsiębiorstwa wod-kan działające na obszarze do 30 tys., do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców.

Nie zwlekaj! Może w tym roku Ty znajdziesz się w gronie zwycięzców! Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 15 września 2015 r.

WYNIKI KONKURSU

Zobacz Regulamin>>

Formularz zgłoszeniowy>>

fb_icon_325x325

 

Głośna Woda ? wyniki V edycji konkursu

Nowoczesne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne to nie tylko dostarczyciel wody i odbiorca ścieków. To spółka, w której każdy pracownik rozumie swoistą misję prowadzonej działalności. Mądrze zarządzana spółka wod-kan jest jej przekaźnikiem. Ta działalność bowiem jest niezbędna do życia, dla zdrowia, wreszcie dla ? jakże nadwyrężonej rozmaitymi aspektami… Więcej…

[WYNIKI] IV edycja Konkursu ?Głośna woda?

Jury konkursowe przyznało w tym roku nagrody w trzech kategoriach, w zależności od skali działań przedsiębiorstwa: w kategorii do 30 tys. mieszkańców zwyciężyło Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w kategorii do 100 tys. mieszkańców wygrała Spółka Sądeckie Wodociągi, w kategorii ponad 100 tys. mieszkańców pierwsze… Więcej…

Z edukacją za pan brat

Znamy laureatów III edycji konkursu ?Głośna woda?, skierowanego do tych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które podejmują trud prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej dla swoich klientów. Już od trzech lat przy okazji realizacji konkursu ?Głośna woda? bacznie przyglądamy się tym przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym, które zajmują się również edukacją… Więcej…

Artykuł nagrodzony w 2016 r. w kategorii przedsiębiorstw działających na obszarach powyżej 100 tys. mieszkańców

Ekologiczne postępowanie w XXI w. to już nie moda, lecz idea ruchu społecznego, inicjującego zmiany kulturowe i obyczajowe. Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, że racjonalne gospodarowanie zasobami środowiskowymi oraz ich ochrona są warunkami naszego przetrwania. Przez ostatnie dziesięciolecia ludzkość dokonała ogromnego skoku cywilizacyjnego, ale Ziemia… Więcej…