XV Zachodnia Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w Kocierzu

Dziś wobec dynamicznie zmieniającego się otoczenia, globalizacji, mobilnych technologii, wodociągowcy poszukują rozwiązań nie tylko nowoczesnych, innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie, ale także podążających za zmieniającym się prawem. Ostatnie lata to okres dynamicznych zmian. Wykonaliśmy poważne programy inwestycyjne, znacznie zwiększając majątek firm. Budujemy zarządcze modele biznesowe tak, aby sprostać wyzwaniom, łączyć korzyści biznesowe ze społecznymi, być społecznie, ekologicznie odpowiedzialnymi i etycznymi.

Na konferencji w Kocierzu organizowanej w obszarze merytorycznym przez Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego wskazujemy obszary, które wymagają doskonalenia. Przedstawiamy zarządom i kadrom firm wodociągowych: schematy rozwiązań, wzorce, kierunki zmian czy dobre praktyki stosowane w branży.

Konferencja cieszy się uznaniem w branży i wypracowała sobie dobrą markę. Bierze w niej udział 45-50% ścisłego kierownictwa firm.

Ostatnio w Kocierzu przedstawiliśmy politykę bezpieczeństwa wody, a dziś powstały już studia podyplomowe z tej specjalności na Politechnice Śląskiej, gdzie wykładowcami są eksperci z firm wodociągowych Dąbrowy Górniczej, Krakowa, Poznania. Inne tematy to m.in. zarządzanie kryzysem, współpraca z mediami i budowanie kapitału społecznego czy budowanie wizerunku firmy przez pracowników.

Uwzględniając zmiany zachodzące w prawie (powołanie regulatora Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), oczekiwania i wymagania klientów oraz obserwując zmiany zachodzące w branży w Europie zaproponowaliśmy na tegorocznej konferencji w Kocierzu zwrócenie uwagi na benchmarking jako element systemów zarządzania ukierunkowanych na jakość i koszty.

Ciekawe referaty wygłosili koleżanki i koledzy z Gdańska, Poznania, Wrocławia, Szczecina. Károly Kovács, były Prezes European Water Association,  przedstawił sektor wodny na Węgrzech, a Klara Ramm ,ekspert EurEau i doradca IGWP, omówiła zasady funkcjonowania firm sektora usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Unii Europejskiej.

W IV sesji konferencji przygotowaliśmy spotkania z wyjątkowymi, znakomitymi ekspertami. Naszym celem było zwrócenie uwagi na zmiany pokoleniowe zachodzące na rynku pracy i podanie przykładowych rozwiązań: jak zatrzymać pracowników, jak utrzymać i rozwijać kompetencje firm.

Andrzej Malinowski

Prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego