W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla obszarów poniżej 10 000 RLM

Trzynasta konferencja z cyklu „Gospodarka wodno-ściekowa – najlepsze rozwiązania dla obszarów poniżej 10 000 RLM” już za nami. Eksperci przez dwa dni (4-5 marca br.) dyskutowali o aktualnych problemach dotyczących systemów kanalizacyjnych w małych aglomeracjach, miastach i miejscowościach wiejskich.

Do Wrocławia na zaproszenie organizatora – firmy Abrys – przybyło blisko 100 gości. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawowali prof. Janusz Łomotowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr Tomasz Warężak z Instytutu Nowych Technologii i Inżynierii Środowiska (Zielona Góra), a także Zenon Świgoń, ekspert Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Prof. Janusz Łomotowski, jeden z opiekunów merytorycznych konferencji

Co nasz czeka

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in., jak wygląda obecna sytuacja gospodarki osadami ściekowymi w świetle realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Mówiono też o szeregu nowych przepisów dotyczących gmin, a zawartych w nowelizacji Prawa wodnego, czy o najnowszych decyzjach odnośnie działań w zakresie planów inwestycyjnych dla gospodarki ściekowej.

Przedstawiciel KZGW, Grzegorz Waligóra, poinformował słuchaczy, że eksperci z MŚ, KZGW, NFOŚiGW oraz IGWP są w trakcie przygotowywania Strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020 i prawdopodobnie w tym roku zostanie ona zatwierdzona. – Mam nadzieję, że strategia ukaże się niebawem i będziemy mogli z niej korzystać – podkreślał G. Waligóra. Dokument ma mieć charakter przewodnika po planach obecnych i perspektywicznych sposobów zagospodarowania osadów. Materiał bazowy do stworzenia strategii stanowiła m.in. ekspertyza, którą przygotował zespół specjalistów pod przewodnictwem prof. Januarego Bienia.

Mecenas Łukasz Ciszewski przedstawił koncepcję stworzenia sprawnie działającego, jednolitego systemu odbioru nieczystości ciekłych z terenów nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej. Chodzi o przejęcie przez gminę, na podstawie stosownej uchwały, od właścicieli nieruchomości obowiązków wszystkich lub niektórych zakresów opróżniania zbiorników i wywozu nieczystości ciekłych. Mecenas podał kilka przepisów z obowiązującej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, które powinny tę sytuację regulować, ale, niestety, nie są stosowane w praktyce. – Ustawa teoretycznie daje bardzo mocne instrumenty i pokazuje, co powinni zrobić gmina oraz mieszkańcy, żeby gospodarowanie nieczystościami ciekłymi wyglądało tak jak trzeba – podkreślał Ł. Ciszewski. – Jednak aby proponowany przeze mnie system zadziałał i przyniósł oczekiwane efekty ekonomiczne oraz ekologiczne, należy przyjąć, że ilość ścieków gromadzona w zbiorniku jest równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości – tłumaczył mecenas. Nad takim modelem gospodarowania nieczystościami ciekłymi pracuje obecnie np. Poznań.

Wymiana doświadczeń

Konferencje organizowane przez firmę Abrys służą nie tylko teoretycznym rozważaniom, lecz również wymianie doświadczeń, dlatego i tym razem wśród prelegentów nie mogło zabraknąć przedstawicieli gmin i przedsiębiorstw, którzy opowiadali o swoich sukcesach i bolączkach pojawiających się podczas realizacji projektów wod-kan na terenach do 10 000 RLM. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, w jaki sposób uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową gmin Wojaszówka, Brzyska, Bolesławiec, Rokietnica czy Odolanów.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dotyczące wyznaczania i weryfikacji granic aglomeracji, które po raz pierwszy zorganizowano w trakcie tego typu konferencji. Jest to obecnie gorący temat w branży, ponieważ bieżący rok stanowi datę graniczną dla dokończenia realizacji inwestycji wodno-ściekowych w gminach. Z perspektywy czasu widać, że niewłaściwe wyznaczanie granic aglomeracji, połączone z dążeniem gmin do zapewnienia jak największej liczbie mieszkańców dostępu do kanalizacji zbiorczej, bez racjonalnej wyceny tych inwestycji, zaowocowało propozycjami zbyt rozbudowanych programów. Wprawdzie czas na złożenie wniosku o zmianę aglomeracji minął w ubiegłym roku, jednak w tym przypadku sprawdza się powiedzenie „lepiej późno niż wcale”. Frekwencja na zajęciach prowadzonych przez dr. Tomasza Warężaka była dowodem na to, jak wiele gmin do tej pory nie uporało się z weryfikacją obszaru i granic swoich aglomeracji. Wygospodarowano także czas na indywidualne konsultacje, z prowadzącym warsztaty oraz przedstawicielami KZGW.

Martyna Matuszczak