Gospodarka komunalna jest tylko jednym z istotnych emitentów odorów. Z rozkładu skarg ludności wnioskować można, że niespełna 1/3 dotyczy działalności związanej z funkcjonowaniem obiektów tej branży. W tym przypadku źródłami emisji są zazwyczaj: wadliwa kanalizacja, składowiska odpadów komunalnych oraz oczyszczalnie ścieków.

Największe problemy zapachowe wynikają z działalności produkcyjnej. Na odory z niej pochodzące skarży się 43% osób. Często nagłaśniane w mediach problemy odorowe wynikające z hodowli zwierząt stanowią 17% skarg, a na działalność usługową, gastronomiczną i handlową skargi składa 8%.

Powstawanie odorów często łączy się nierozerwanie z określonym typem działalności. Wyzwaniem jest przeciwdziałanie nieprzyjemnym zapachom. Nie ma uniwersalnej metody dezodoryzacji strumienia powietrza zanieczyszczonego związkami o charakterze odrowym. Dobór odpowiedniej technologii zależeć powinien od bardzo wielu czynników, które należy brać pod uwagę, uwzględniając specyfikę każdej instalacji, przypadku, uwarunkowań.

Już od lat wodomierze służą nie tylko odczytowi zużycia wody przez odbiorców. Najnowsze systemy pozwalają oszacować zakup wody, ograniczyć awaryjność sieci i przede wszystkim sprawnie rozliczyć się z klientem. To także instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem wpływające na jego efektywność. Istotny jest jednak właściwy dobór wodomierzy i systemu. Nowoczesne technologie pozwalają na zdalne odczyty wodomierzy, co znacząco może obniżać koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa wod-kan. Coraz więcej firm decyduje się na tego typu inwestycje. Tylko w ostatnich latach prawie 1/5 inwestycji w polskich miastach stanowiły nakłady na systemy zarządzania siecią wodociągową. Wiele samorządów jest zainteresowana pozyskaniem pieniędzy z Funduszy Europejskich w celu wdrożenia inteligentnych systemów dla zarządzania siecią wod-kan. Na szczególną uwagę zasługują jednak zaawansowane i mocno oczekiwane przez rynek możliwości w zakresie wykrywania wycieków, ograniczenia awaryjności sieci i alarmy informujące o bezprawnej ingerencji w licznik wody.