W numerze  kwietniowym:

 

Rok 2018 był rokiem rewolucji. Pamiętają Państwo ten gorący czas? Oczekiwanie na rozporządzenie taryfowe, a potem składanie wniosków i nerwowe oczekiwanie na „werdykt” nowego regulatora? Czas na pierwsze wnioski i podsumowania.

Ten numer miesięcznika w dużej mierze poświęcamy tematowi taryf za wodę i ścieki, doświadczeniom ze współpracy z nową jednostką, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Doświadczeniom, które zbierały wszak obie strony, bo zarówno przedsiębiorstwa wodociągowe (oraz często wspomagające je kancelarie prawne), jak i debiutujące w tej roli piony taryfowe Wód Polskich. Mnóstwo obaw budził nowy system, na etapie jego powstawania niektóre kontrowersyjne zapisy udało się wycofać (ujmowanie kosztów amortyzacji), inne pozostały. Jak dziś odnosimy się do nich? Dotyczy to np. kwestii ujmowania w taryfach edukacji ekologicznej czy trzyletniego okresu taryf. Jakie są perspektywy na przyszłość, z jakich zagranicznych wzorców możemy brać przykład? O tym rozmawiamy w Poznaniu na konferencji 11 kwietnia, wnioski opublikujemy niebawem.
Ściek odpowiednio oczyszczony może być wykorzystany rolniczo. Tak dzieje się już w wielu krajach świata, u nas kwestia ta wciąż budzi opory. Niedługo jednak trzeba będzie wdrożyć rozwiązania, by rozwiązać problem deficytu wodnego, wynikający także ze zmian klimatu. Także dlatego, że do zwiększonego wykorzystania tzw. wód zużytych dąży Unia Europejska. Co wiemy o projekcie w tej chwili? Artykuł na ten temat w numerze.
Gdańsk wdraża coraz więcej ciekawych rozwiązań w sektorze wodnym. Tym razem staje się jednym z partnerów programu badawczego dotyczącego obecności mikroplastików w Bałtyku. Temat coraz mocniej jest obecny w naszej świadomości, bo choć jeszcze przed rokiem, dwoma laty, nieraz podchodzono do niego jak do dziennikarskiej kaczki, dziś wiadomo, że to poważne wyzwanie, rodzące nieznane jeszcze do końca konsekwencje dla ludzkiego zdrowia. Niedawno mikroplastik odnaleziono w wodach podziemnych! W Gdańsku miejskie spółki będą monitorować jego obecność w wodzie pitnej i deszczowej.
Na koniec chcę Państwa gorąco zaprosić do udziału w IV Kongresie ENVICON Water, który w połowie czerwca odbędzie się po raz pierwszy w Warszawie. Szczegóły w numerze, ale już proszę rezerwować czas!