VII Konferencja PRiK

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK) w 2014 r. obchodziło jubileusz dziesięciolecia swojej działalności. Okazją do świętowania rocznicy była VII Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych”.

Odbyła się ona w dniach 27-28 listopada 2014. w Zawierciu k. Częstochowy. Na tegoroczne spotkanie zorganizowane przez PRiK przybyło ok. 150 gości. Podczas wystąpienia inauguracyjnego prezes stowarzyszenia Jacek Sobkowiak przywitał uczestników i podkreślił, iż: – Ambicją PRiK-u jest łączenie w ramach konferencji doświadczenia z podbudową naukową, ale również prezentowanie referatów, które bazują na praktyce i są użyteczne dla wszystkich. Stowarzyszenie zostało utworzone z inicjatywy firm producenckich i zarejestrowane 1 grudnia 2004 r. Jego siedziba znajduje się w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Głównym celem jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych jako przyjaznych człowiekowi wyrobów oraz przekazywanie informacji na temat możliwości i zasad ich stosowania. Członkowie stowarzyszenia zmienili się w ciągu dziesięciolecia, ale większość z firm jest z nami od początku. Obecnie stowarzyszenie tworzą przedsiębiorstwa: Dyka Polska, IMPB, Karczmarek, MagnaPlast, Nicoll, Pipe Life, Plastimex oraz Wavin.

Polska, Europa, świat

Konferencja tradycyjnie ukazuje problematykę rur i kształtek z tworzyw sztucznych w aspekcie międzynarodowym. W tym roku pierwsza sesja prawie w całości została poświęcona wystąpieniom zagranicznych gości. Zaprezentowano m.in. cele i osiągnięcia Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (TEPPFA), które omówił Tony Calton, dyrektor zarządzający TEPPFA. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., że organizacja ta w ostatnich latach prowadziła przełomowe badania nad długoterminowym zachowaniem się zakopanych rurociągów z tworzyw sztucznych, podważające wcześniejsze teorie dotyczące projektowania rur elastycznych, a także koordynowała programy przeróbki odpadów z recyklingu w całej Europie, dzięki czemu branża rur i kształtek z tworzyw sztucznych stała się jednym z liderów w zakresie ekologiczności swoich produktów. TEPPFA kieruje także jednym z pilotażowych projektów zainicjowanych przez Komisję Europejską w zakresie śladu środowiskowego produktu. Ma on na celu opracowanie nowej metodologii oceny jego wpływu na środowisko.

Tony Calton poruszył także problematykę ekologicznych rurociągów miejskich. Podkreślił, iż w całej Europie występuje problem nieszczelności sieci kanalizacyjnych, którego konsekwencje mogą być poważne dla środowiska. Główne zagrożenia wiążą się z infiltracją wód gruntowych do kanalizacji oraz eksfiltracją ścieków z kanalizacji do gleby. Wyniki badań przeprowadzonych wspólnie przez TEPPFA i Plastics Europe wskazują, iż średnia liczba usterek rurociągów elastycznych odpowiada 20% usterek obserwowanych w rurociągach sztywnych. Wykazano również, że wskaźniki awarii rurociągów elastycznych powodujących infiltrację/eksfiltrację odpowiadają średnio 25% wskaźników dla układów sztywnych.

Bardzo interesujące dane przedstawiła także Claudia Toppalli, kierownik ds. środowiskowych i regulacyjnych TEPPFA. Porównując czas montażu różnych rodzajów sieci kanalizacyjnych wykazała, iż instalacja rurociągów z tworzyw sztucznych trwa o 30% krócej w porównaniu z alternatywnymi materiałami.

Okiem eksperta

Drugiego dnia konferencji krajowi specjaliści wypowiedzieli się m.in. na temat poprawy funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych (Marek Mathea), statusu studzienek tworzywowych i tradycyjnych w świetle norm (Mariola Błajet), wpływu wymiany materiałów i monitoringu sieci wodociągowej pod kątem strat wody (dr Florian Piechurski) czy doboru systemu drenażowego (Agnieszka Wrzesińska).

Ważną kwestię poruszył Michał Krajewski, który przedstawił zasady dobrych praktyk wykonawczych przy zgrzewaniu elektrooporowym. Podkreślił, iż bardzo istotny w tej technologii jest czynnik ludzki – to człowiek decyduje, czy wykona wszystkie czynności niezbędne do poprawnego zgrzewania zgodnie z dobrą praktyką. Oczywiście ważna jest jakość rury, kształtki, parametry urządzenia do zgrzewania, ale nawet najdroższa technologia bez udziału człowieka i jego umiejętności nie jest zbyt wiele warta i raczej będzie skazana na porażkę, a nie sukces.

Głos oddano także praktykom. Przedstawiciel MPWiK w Częstochowie, Emil Kuliński, na przykładzie tego przedsiębiorstwa omówił problemy eksploatacyjne sieci wod-kan (awaryjność przewodów i straty wody w systemie dystrybucji).

Wyjątkowy wieczór

Z okazji jubileuszu przygotowano bardzo atrakcyjny program rozrywkowy oraz moc niespodzianek dla gości konferencji. Wieczorny bankiet uświetnił występ Tomasza Jachimka, następnie do tańca porwał zespół Czysta Energia z Poznania. Rozdane zostały także nagrody, a jedną z nich była prenumerata miesięczników „Wodociągi-Kanalizacja” i „Przegląd Komunalny”.

Organizatorom życzymy dalszych sukcesów w propagowaniu wykorzystania tworzyw sztucznych w sieciach wod-kan i kolejnych jubileuszy!