Ogłaszamy wyniki VI edycji konkursu Głośna woda!

 

Jury konkursowe przyznało nagrody następującym przedsiębiorstwom:

• w kategorii do 30 tys. mieszkańców – Zakład Usług Wodno-ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach – za promowanie edukacji wodnej jako elementu szeroko rozumianej troski o środowisko, w ciekawy i przystępny sposób;
• w kategorii od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. – za realizację akcji edukacyjnej, przedstawiającej trudny temat odpowiedniego korzystania z sieci kanalizacyjnej, w bardzo przystępny i spójny graficznie sposób;
• w kategorii ponad 100 tys. mieszkańców – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu – za konsekwentne rozwijanie długoterminowych kampanii edukacyjnych oraz inaugurowanie nowych form promocji ekologicznego i zdrowego stylu życia

Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, podobnie jak w latach ubiegłych, postanowiła przyznać specjalne wyróżnienie. Trafiło ono na ręce Katowickich Wodociągów S.A., za realizację kampanii „KRANÓWKA KATOWICKA. Szluknij się z kokotka”. Doceniono przede wszystkim propagowanie regionalnej kultury poprzez hasło kampanii, które można uznać za kwintesencję Górnego Śląska.

Wszyscy zwycięzcy otrzymali zaproszenia do udziału w wybranej konferencji organizowanej przez firmę Abrys w 2020 r. z dziedziny wod-kan. Dla każdego laureata przewidziano dwie wejściówki na wybraną imprezę oraz roczną prenumeratę miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

Zapraszamy do lektury październikowego wydania miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, w którym opublikujemy podsumowanie tegorocznego konkursu wraz z opisem zwycięskich akcji.