V edycja Konkursu „Głośna woda”

Artykuł nagrodzony w 2016 r. w kategorii przedsiębiorstw działających na obszarach do 30 tys. mieszkańców

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta jest przedsiębiorstwem, które oprócz pełnienia podstawowych funkcji, jakimi są zbiorowe zaopatrzenie w czystą wodę mieszkańców gminy oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych z jej terenu, organizuje ciekawe wydarzenia edukacyjno-ekologiczne, związane z prowadzoną działalnością. W celu pogłębiania wiedzy… Więcej…

O edukacji ekologicznej mówimy głośno

To, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w ramach swojej działalności zajmują się również edukacją ekologiczną, nikogo nie dziwi. Zaskoczenie pojawia się wówczas, kiedy bliżej przyjrzymy się podejmowanym działaniom edukacyjnym. Jaka bowiem jest działalność edukacyjna przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych? Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” odpowiada jednym słowem: fantastyczna! Owszem, działania podejmowane na… Więcej…

Artykuł wyróżniony w 2015 r. przez redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna jest spółką zarządzającą infrastrukturą wod-kan w Gdańsku, powołaną przez miasto w 2004 r. Działania edukacyjne są podejmowane na bazie przyjętego Programu Edukacji Ekologicznej „Bliżej Źródeł”, realizowanego jako element wdrożonej w 2012 r. strategii CSR. Spółka podejmuje cykliczne działania edukacyjne – projekty i… Więcej…

Artykuł nagrodzony w 2015 r. w kategorii przedsiębiorstw działających na obszarach powyżej 100 tys. mieszkańców

Wodociągi Wałbrzych na szeroką skalę prowadzą działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony zasobów wody pitnej wśród mieszkańców z terenu działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Teren ich działalności to gminy: Wałbrzych, Szczawno-Zdrój, Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Walim, Głuszyca, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Świebodzice (powierzchnia ok. 630… Więcej…