XII Konferencja Naukowa „Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska”

W dniach 13 -16 czerwca 2018 r. w Zakopanem-Kościelisku odbyła się XII Konferencja Naukowa „Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska” pod patronatem rektora Politechniki Śląskiej i Komitetu Inżynierii Środowiska PAN.

Organizatorem konferencji, odbywających się cyklicznie co dwa lata, był Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Celem konferencji było dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki oraz życia.

W konferencji uczestniczyło 121 osób reprezentujących polskie uczelnie, ośrodki badawczo-naukowe i zakłady przemysłowe oraz firmy wdrażające procesy membranowe w wielu gałęziach przemysłu. Obrady odbywały się tylko w języku angielskim, gdyż była to zarazem 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Została przyznana prestiżowa nagroda przez Europejskie Towarzystwo Membranowe (EMS) dla najlepszego wystąpienia ustnego i plakatowego, w ramach zorganizowanego konkursu. Fundatorem drugich nagród było czasopismo Membranes z Szwajcarii, a trzecie nagrody w obu kategoriach ufundowało Polskie Towarzystwo Membranowe (PTM). Zorganizowany konkurs bardzo podniósł poziom, rangę i naukowość wystąpień.

Podczas trzydniowych obrad naukowych uczestnicy wysłuchali 25 referatów, w tym 9 referatów związanych z konkursem dla młodych naukowców. Dyskutowali przy 50 posterach, w tym 7 było konkursowych. Zdecydowana większość wystąpień po procedurze recenzji zostanie opublikowana w Desalination Water Treatment oraz kilka w Inżynierii Ochronie Środowiska.

Tematyką naukowych wystąpień było: odsalanie wód i ścieków z wykorzystaniem technik membranowych, wykorzystanie membran w inkapsulacji materiału biologicznego, wykorzystanie membran w technologii oczyszczania ścieków, odnowy wody i uzdatniania wód, membranowa separacja gazów, perwaporacja, destylacja membranowa, modelowanie procesów membranowych i inne zagadnienia inżynieryjne, wytwarzanie i charakteryzowanie membran pod kątem zastosowań w monitoringu i ochronie środowiska, reaktory membranowe i wykorzystanie membran w biotechnologii.

Dodatkowym, niezwykle ważnym wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej konferencji, była okolicznościowa sesja naukowa związana z uroczystością Jubileuszu 70-lecia urodzin prof. dr hab. inż. Krystyny Konieczny.

Tradycyjnie, po południu pierwszego dnia konferencji, odbyła się Sesja Posterowa, na której przedstawiono wyniki badań naukowych realizowanych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. Sesje Posterowe są szczególnie lubiane przez uczestników naszej konferencji. Komisja wyłoniona z grona Naukowego Komitetu Konferencji, po dyskusji z autorami wystąpień, wyróżniła trzy postery. Autorzy pierwszego miejsca również uzyskali nagrodę ufundowaną przez EMS, fundatorem nagrody za drugie miejsce było czasopismo Membranes, a za trzecie Polskie Towarzystwo Membranowe. Szczególnie pozytywnie postrzegany był wysoki poziom naukowy wszystkich przedstawionych prac..