Podkarpacie szkoli się

Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego już po raz siedemnasty zorganizował szkolenie z zakresu szeroko rozumianej gospodarki komunalnej dla firm skupionych w stowarzyszeniu. Konferencja, na którą przybyło ponad 100 osób, odbyła się w dniach 5-6 lutego br. w hotelu „Atrium” w Polańczyku. Przedstawiciele zakładów komunalnych tym razem chłonęli wiedzę związaną z wdrażaniem zasad BHP w przedsiębiorstwach, omawiali tematykę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych i proponowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości w gminach. Pierwszego dnia konferencji zebrani ze szczególną uwagą wysłuchali wykładu prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, Bogdana Żybury, dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy w przepompowniach ścieków, odpowiedniego wyposażenia oraz obowiązków pracodawców w tym zakresie. Równie ciekawa okazał się prelekcja Dariusza Prockiego, dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim, dotycząca praw i obowiązków właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to istotny temat dla włodarzy podkarpackich gmin, zwłaszcza ze względu na specyfikę tych terenów i rozproszoną zabudowę.

Szkolenia zorganizowane przez Konwent opierają się na tym samym schemacie – reprezentant zakładu gospodarki komunalnej omawia konkretne zagadnienie, np. wprowadzenie systemu zdalnych odczytów w swoim przedsiębiorstwie, a jego wypowiedź uzupełniona zostaje prelekcją firmy, która zajmuje się wdrażaniem takich systemów. Nie inaczej było tym razem – referaty wygłoszone przez komunalników ilustrowały wystąpienia firm, takich jak Intron, Newkom, Sanit, Arcus, Złote Runo, Etobres, Solideal i Keramo. Przedsiębiorstwa przygotowały też ekspozycje na stoiskach rozmieszczonych wokół sali wykładowej – każdy zainteresowany mógł podejść i otrzymać informacje na temat wystawionych produktów, sprzętów i technologii.

Niewątpliwą atrakcją był kulig, na który organizatorzy zaprosili w czasie wolnym. Bieszczady, atrakcyjne o każdej porze roku, zimą są wyjątkowo piękne. Nie dziwi więc entuzjazm, z jakim propozycję przejażdżki przyjęli uczestnicy konferencji. Było mroźno, śnieżnie, było ognisko, przy którym nie zabrakło grzańca i piosenek przy akompaniamencie gitary. Kolejne szkolenie organizowane przez Konwent odbędzie się najprawdopodobniej w czerwcu.

Anna Lembicz