Pierwsza konferencja z cyklu IGWP Management

W kwietniu br. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zainicjowała nowy cykl konferencji, seminariów i warsztatów pod nazwą IGWP Management, kierowanych do kadry zarządzającej spółkami wodociągowymi. Uczestnictwo w trzech wybranych spotkaniach z tego cyklu, zorganizowanych do końca 2015 r., gwarantuje uzyskanie Certyfikatu Profesjonalnego Managera Spółki Komunalnej, wystawionego przez Izbę.

Pierwsze spotkanie, pt. „Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym”, odbyło się w dniach 23-24 kwietnia br. w Kołobrzegu i zyskało uznanie prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw wod-kan.

W dniu rozpoczęcia konferencji omówiono m.in. rodzaje odpowiedzialności prawnej członków zarządu, w tym odszkodowawczą wobec spółki i osób trzecich, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, za zobowiązania podatkowe oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a także odpowiedzialność karną i administracyjną. Scharakteryzowano zakres ryzyka ponoszonego przez członków zarządu oraz sposoby jego ograniczania, a także specyficzne regulacje dotyczące zarządu spółki komunalnej z uwzględnieniem zapisów tzw. ustawy antykorupcyjnej oraz kominowej. W trakcie panelu podsumowującego dyskutowano również o możliwościach stworzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa komunalnego.

Drugiego dnia konferencji skupiono się na aktualnych możliwościach wykorzystania funduszy unijnych oraz na partnerstwie publiczno-prywatnym w gospodarce wodociągowo-kanalizacyjnej.

Oprócz zdobywania fachowej wiedzy, uczestnicy spotkania zwiedzili muzeum historii Kołobrzegu „Patria Colbergiensis”, którego powstanie Izba objęła patronatem. Jest to pierwsze w Europie muzeum stworzone bez udziału środków publicznych, jedynie dzięki pasji miłośników historii. Po muzeum gości oprowadził jego założyciel, dyrektor firmy „Złote Runo”, Robert Maziarz.

Począwszy od czerwca, zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach z cyklu IGWP Management, które obejmować będą taką tematykę, jak prawo pracy w spółkach wod-kan, ochrona i granice prywatności w spółce wod-kan, zamówienia publiczne w praktyce kadry kierowniczej spółki wod-kan – nowe zasady i reguły.

Zachęcamy do uczestnictwa w naszym cyklu. Szczegółowe plany spotkań oraz kwestie organizacyjne dotyczące miejsca i terminów ich organizacji dostępne są na stronie internetowej Izby www.igwp.org.pl.

Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”