Od uzdatniania do oczyszczania

Oprócz przedsięwzięć inwestycyjnych, wiele spółek zajmujących się uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków zastanawia się nad organizacją wydarzenia skierowanego do lokalnej społeczności. Ważne jest bowiem kształtowanie postaw mieszkańców związanych z racjonalną gospodarką wodną i ochroną wód. Wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, zainteresowane działaniami edukacyjnymi w tym zakresie, zachęcamy do przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji „Od uzdatniania do oczyszczania”. W jej ramach oferujemy m.in. zorganizowanie kreatywnych warsztatów edukacyjnych o wodzie i ściekach oraz przygotowanie publikacji poświęconej oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody na terenie działalności przedsiębiorstwa. Możemy również przygotować dedykowany Państwa klientom zeszyt specjalny, który poza przekazem treści edukacyjnych, będzie nośnikiem pozytywnych informacji o firmie. Proponujemy także opracowanie komiksu dotyczącego działalności firmy oraz przeprowadzenie gry miejskiej „Śladami inspektora Zawora”. Inspektor Zawór to emerytowany pracownik zakładu oczyszczania ścieków, który został uprowadzony zaraz po tym, jak odkrył wielką aferę ekologiczną, związaną z nielegalnym odprowadzaniem ścieków. Zadaniem uczestników będzie rozwikłanie zagadki zniknięcia inspektora i zakończenie degradacji środowiska. Gra ma na celu edukację ekologiczną społeczeństwa w zakresie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody poprzez zabawę oraz integrację mieszkańców z podmiotami dostarczającymi wodę i oczyszczającymi ścieki.

Inicjatywy podjęte w ramach akcji zostaną opisane na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, w portalach: www.portalkomunalny.pl i www.zielonalekcja.pl, a chętne do współpracy przedsiębiorstwa otrzymają także egzemplarze naszego czasopisma.

W 2014 r. zorganizowaliśmy m.in. ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz przeciwdziałania niskiej emisji „Misja-emisja”, a także gminny piknik edukacyjny promujący selektywną zbiórkę odpadów w Kole. Ponadto przygotowaliśmy elektroniczny przewodnik po ścieżkach na obszarach Natura 2000, biuletyn o gospodarowaniu na obszarach Natura 2000, „Samorządowy Poradnik Przyrodniczy” i podjęliśmy wiele innych działań z zakresu edukacji ekologicznej – np. konkurs „Głośna woda” na akcję edukacyjną w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych oraz towarzyszącą mu debatę podczas Targów Wod-Kan.

Pomysłów na nieszablonowe działania z zakresu edukacji ekologicznej mamy sporo, zatem chętne do współpracy przedsiębiorstwa prosimy o kontakt: Małgorzata Masłowska-Bandosz, m.maslowska@abrys.pl, 61 655 81 62. Przygotujemy dla Państwa ofertę „szytą na miarę”. Akcja trwa od 1 stycznia do końca grudnia 2015 r.

 

Małgorzata Masłowska-Bandosz