O wodzie i ściekach w Bystrem

W połowie czerwca br. Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego zorganizował dwudniowe szkolenie z zakresu działalności zakładów gospodarki komunalnej w Bystrem, gm. Baligród. Głównym tematem było zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Blisko sto osób, w tym przedstawiciele zakładów komunalnych oraz 21 firm prezentujących swoje technologie i urządzenia, uczestniczyło w szkoleniu Konwentu Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego. Przez dwa dni (18-19 czerwca br.) debatowano o regulaminie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jednym z wątków była kwestia nowych zasad rozbudowy i przebudowy sieci, przyłączy oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, a także przygotowanie odpowiednich wzorów dokumentów. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem licznych prelekcji i dyskusji, natomiast drugiego dnia prezentowano oferty poszczególnych firm, które otworzyły swoje stoiska podczas szkolenia. Ponadto zorganizowano zawody sportowe o Puchar Zarządu Stowarzyszenia oraz góralską kolację przy muzyce zespołu Swarni. Patronatem honorowym spotkanie objęła firma Złote Runo, natomiast patronat medialny sprawował m.in. miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”. Kolejne szkolenie Konwent zaplanował na październik br.

Katarzyna Szyińska