Nowa konferencja w Gronowie

Pierwsza „Konferencja przedsiębiorstw wodociągowo-komunalnych miast i wsi”, zorganizowana wspólnie przez sześć firm: Aeon, Else, Haba-Beton, MC-Bauchemie, Per Aarsleff i Sejcom odbyła się w dniach od 23 do 25 czerwca br. w hotelu Bukowy Dworek w Gronowie. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele dyrekcji i kierownictw z kilkudziesięciu zakładów wodociągowych, głównie z zachodniej części Polski. Wysoki poziom naukowy konferencji zapewnili wykładowcy z Politechnik Warszawskiej, Śląskiej i Świętokrzyskiej.

Wiodącymi tematami wykładów były awaryjność sieci wodociągowych, jej analiza, sposoby detekcji i działania mające na celu minimalizację występowania tych niekorzystnych zjawisk. Przedstawiono ciekawe i często zaskakujące wyniki badań przeprowadzonych przez uczelnie w kraju i za granicą, a także ustalenia i zalecenia IWA. W nawiązaniu do poszczególnych wykładów delegaci firm prezentowali rozwiązania omawianych problemów. Wszystkie wykłady i prezentacje stanowiły spójny blok tematyczny, a poruszane kwestie zainspirowały uczestników do prowadzenia niejednokrotnie bardzo zagorzałych dyskusji, zarówno podczas wykładów, jak i w przerwach między nimi. Rozmowy te urozmaicały i ożywiły atmosferę prezentacji, dzięki czemu słowo „konferencja” nie było tylko frazesem w nazwie spotkania. Wspomniane polemiki były kontynuowane w trakcie spotkań kuluarowych po zakończeniu oficjalnych bloków prezentacyjnych. Na ogólnym forum przykłady swoich rozwiązań i osiągnięć w ciekawy sposób przedstawiły Wodociągi Zielonogórskie. Konferencję wzbogacił wykład na temat analizy struktur własnościowych i zarządczych wodociągów w Polce, a także prezentacje dotyczące sztuki przemawiania i konfliktów w grupach pracowniczych. Organizatorzy dopilnowali, by uczestnikom w czasie całej konferencji, pomimo jej naukowego charakteru i poruszania bardzo poważnych zagadnień, towarzyszyła miła atmosfera i dopisywał świetny humor. Kolejna Konferencja za rok.

Przemysław Ziółkowski, Sejcom