Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego ma 10 lat

Nowe taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, analiza ryzyka ujęć wód podziemnych w aspekcie nowych wymagań prawnych czy najnowsze zamiany prawne w gospodarce komunalnej. To główne tematy XXIX Konwentu Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego, który odbył się w dniach 19-21 października w Rymanowie Zdroju. Konferencja była połączona z uroczystością jubileuszową i podsumowaniem dziesięcioletniej działalności Konwentu.

Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego powstał w 2004 r. z inicjatywy Andrzeja Byrwy, kierownika Zakładu Komunalnego w gminie Przeworsk oraz Tadeusza Michalika, kierownika Zakładu Komunalnego z gminy Zarzecze.

– Głównymi celami założenia stowarzyszenia była chęć wspierania branży wodno-kanalizacyjnej i wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących organizacji zakładów komunalnych. Chcieliśmy też nawiązać koleżeńską współpracę, by móc dzielić się swoimi problemami i sukcesami – mówi Andrzej Byrwa, prezes Konwentu.

W ciągu minionych dziesięciu lat Konwent zorganizował 29 zjazdów i konferencji z zakresu działalności Zakładów Gospodarki Komunalnej. Sformalizowanie zjazdów spowodowało, że gminy zaczęły dostrzegać pracę Konwentu i coraz bardziej liczyć się z opinią jego członków w sprawach dotyczących wody, kanalizacji i odpadów.

– Wciąż się rozwijamy, o czym świadczy chociażby wzrastająca liczba naszych członków. Nawiązujemy współpracę z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami. Podczas różnych wyjazdów i uczestnictwa w rozmaitych szkoleniach rozmawiamy z ludźmi, opowiadamy o korzyściach płynących z przyłączenia do Konwentu. Jesteśmy coraz bardziej zauważani. Uważam, że rozwój Stowarzyszenia zmierza w dobrym kierunku, a najważniejsze jest to, że wspólnie się organizujemy i wspólnie działamy. Największym naszym sukcesem jest zrzeszenie małych i średnich zakładów komunalnych województwa podkarpackiego i nie tylko – podkreśla Andrzej Byrwa.

Szkolenia i konferencje z zakresu szeroko pojętej gospodarki komunalnej organizowane są trzy razy w roku. Na zjazdach prezentowane są oferty producentów sprzętu i technologii. Członkowie Stowarzyszenia zbierają tematy, które nurtują podczas codziennej pracy komunalnika, a następnie zapraszani są wykładowcy, które rozwiewają te wątpliwości.

Tegoroczny październikowy Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych w Rymanowie Zdroju zbiegł się z jubileuszem dziesięciolecia działalności Stowarzyszenia.

– Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim członkom, organizacjom i współpracującym z nami instytucjom z zaufanie, jakim jesteśmy obdarzani od wielu lat. Przez tak długi czas naszej współpracy nie było sytuacji, w której nie udałoby by nam się znaleźć stosownego rozwiązania. W dalszym ciągu chcemy się rozwijać, starać i dawać z siebie wszystko, dawać więcej niż jest to przyjęte za standard – mówi Andrzej Byrwa.

Miesięcznik i portal „Wodociągi-Kanalizacja” objęły XXIX Zjazd Konwentu Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego patronatem medialnym.

Piotr Wielicki