UWAGA! PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 19 MARCA!

Po sukcesie poprzednich edycji konkursów „Manager Roku WOD-KAN” i „Inwestycja Roku WOD-KAN”, redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” postanowiła kontynuować inicjatywę i przyznać te zaszczytne tytuły po raz kolejny.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne konkursy „Manager Roku 2017 WOD-KAN” i „Inwestycja Roku 2017 WOD-KAN” organizowane są we współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz przy dużym nakładzie pracy i wsparciu ze strony stowarzyszeń branżowych.

Inicjatywa zyskała ogromną przychylność branży i poparcie regionalnych stowarzyszeń i fundacji, reprezentujących środowisko przedsiębiorstw oraz managerów wod-kan. Z tego względu, wzorem poprzednich edycji, informacja o konkursach trafiła do wszystkich organizacji branżowych (stowarzyszeń, fundacji, klastrów), które mogą zgłaszać swoje nominacje do obydwu konkursów.

W tym roku, przyjmowane są również zgłoszenia indywidualne. Każde przedsiębiorstwo komunalne, wodociągowo-kanalizacyjne lub spółka wodno-ściekowa w Polsce może wytypować kandydata do tytułu „Manager Roku 2017 WOD-KAN” oraz zgłosić inwestycję do konkursu „Inwestycja Roku 2017 WOD-KAN”. Na kandydatury, przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres wodkan@abrys.pl, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej, czekamy do 19 marca 2018 r.

By zasłużyć na miano „Inwestycji Roku 2017 WOD-KAN” należy nadesłać zgłoszenie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej, która zakończyła się najpóźniej w 2017 r., a jej innowacyjność i rozwiązania technologiczne wyróżniają ją na tle innych. O tytuł „Managera Roku 2017 WOD-KAN” starać się mogą osoby zgłoszone do konkursu, które piastują stanowiska managerskie, szczególnie zasłużeni dla sektora gospodarki wodno-ściekowej, wyróżniający się w swojej pracy i mający ponadprzeciętne zdolności managerskie.

Wstępnej oceny zgłoszeń dokona Kapituła Konkursowa, która zbierze się 26 marca 2018 r. Kolejnym etapem konkursu będzie głosowanie, w którym będą mogli uczestniczyć wyłącznie członkowie zwyczajni Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i członkowie stowarzyszeń regionalnych.

Przyznanie tytułu laureatom obu konkursów nastąpi podczas Galii Kongresu ENVICON Water (5 czerwca 2018 r.), towarzyszącego XXVI Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2018 w Bydgoszczy.FORMULARZ zgłoszeniowy Manager Roku 2017 Wod-KanFORMULARZ zgłoszeniowy Inwestycja Roku 2017 Wod-KanREGULAMIN KONKURSU MANAGER ROKU 2017 WOD-KANREGULAMIN KONKURSU INWESTYCJA ROKU 2017 WOD-KAN