Po sukcesie pierwszej edycji konkursów „Manager Roku WOD-KAN” i „Inwestycja Roku WOD-KAN”, redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” postanowiła kontynuować inicjatywę i przyznać te zaszczytne tytuły po raz kolejny.

Podobnie jak w roku ubiegłym, tegoroczne konkursy „Manager Roku 2016 WOD-KAN” i „Inwestycja Roku 2016 WOD-KAN” organizowane są we współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz przy dużym nakładzie pracy i wsparciu ze strony stowarzyszeń branżowych.

Ubiegłoroczna inicjatywa zyskała ogromną przychylność branży i poparcie regionalnych stowarzyszeń i fundacji, reprezentujących środowisko przedsiębiorstw oraz managerów wod-kan. Z tego względu, wzorem pierwszej edycji, informacja o konkursach trafiła do wszystkich organizacji branżowych (stowarzyszeń, fundacji, klastrów), które mogą zgłaszać swoje nominacje do obydwu konkursów.

W tym roku, przyjmowane są również zgłoszenia indywidualne. Każde przedsiębiorstwo komunalne, wodociągowo-kanalizacyjne lub spółka wodno-ściekowa w Polsce może wytypować kandydata do tytułu „Manager Roku 2016 WOD-KAN” oraz zgłosić inwestycję do konkursu „Inwestycja Roku 2016 WOD-KAN”. Na kandydatury, przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej, czekamy do 10 marca 2017 r.

By zasłużyć na miano „Inwestycji Roku 2016 WOD-KAN” należy nadesłać zgłoszenie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej, która zakończyła się najpóźniej w 2016 r., a jej innowacyjność i rozwiązania technologiczne wyróżniają ją na tle innych. O tytuł „Managera Roku 2016 WOD-KAN” starać się mogą osoby zgłoszone do konkursu, które piastują stanowiska managerskie, szczególnie zasłużeni dla sektora gospodarki wodno-ściekowej, wyróżniający się w swojej pracy i mający ponadprzeciętne zdolności managerskie.

Wstępnej oceny zgłoszeń dokona Kapituła Konkursowa, która zbierze się 15 marca 2017 r. Kolejnym etapem konkursu będzie głosowanie, w którym będą mogli uczestniczyć wyłącznie członkowie zwyczajni Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i członkowie stowarzyszeń regionalnych.

Przyznanie tytułu laureatom obu konkursów nastąpi podczas Galii Kongresu ENVICON Water (16 maja 2017 r.), towarzyszącego XXV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017 w Bydgoszczy.

 

Partner konkursów:

Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONENominowani do tytułu „Managera Roku 2017 WOD-KAN”:

Bartosz Buczyński

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lidzbark Warmiński

Rozwiń opis

Rafał Zimny

Prezes

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach

Rozwiń opis

Bogdan Żybura

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Strzyżów

Rozwiń opis

Andrzej Wdowiak

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku

Rozwiń opis

Zbigniew Gieleciak

Prezes Zarządu

Regionalne Centrum Gospodarki wodno-ściekowej S.A.

Rozwiń opis

Andrzej Malinowski

Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny

Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o.

Rozwiń opis

Marek Mielniczuk

Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Rozwiń opis

Henryk Milcarz

Prezes Zarządu

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Rozwiń opis

Wiesław Pancer

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

Rozwiń opis