Po sukcesie pierwszej edycji konkursów „Manager Roku WOD-KAN” i „Inwestycja Roku WOD-KAN”, redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” postanowiła kontynuować inicjatywę i przyznać te zaszczytne tytuły po raz kolejny.

Podobnie jak w roku ubiegłym, tegoroczne konkursy „Manager Roku 2016 WOD-KAN” i „Inwestycja Roku 2016 WOD-KAN” organizowane są we współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz przy dużym nakładzie pracy i wsparciu ze strony stowarzyszeń branżowych.

Ubiegłoroczna inicjatywa zyskała ogromną przychylność branży i poparcie regionalnych stowarzyszeń i fundacji, reprezentujących środowisko przedsiębiorstw oraz managerów wod-kan. Z tego względu, wzorem pierwszej edycji, informacja o konkursach trafiła do wszystkich organizacji branżowych (stowarzyszeń, fundacji, klastrów), które mogą zgłaszać swoje nominacje do obydwu konkursów.

W tym roku, przyjmowane są również zgłoszenia indywidualne. Każde przedsiębiorstwo komunalne, wodociągowo-kanalizacyjne lub spółka wodno-ściekowa w Polsce może wytypować kandydata do tytułu „Manager Roku 2016 WOD-KAN” oraz zgłosić inwestycję do konkursu „Inwestycja Roku 2016 WOD-KAN”. Na kandydatury, przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej, czekamy do 10 marca 2017 r.

By zasłużyć na miano „Inwestycji Roku 2016 WOD-KAN” należy nadesłać zgłoszenie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej, która zakończyła się najpóźniej w 2016 r., a jej innowacyjność i rozwiązania technologiczne wyróżniają ją na tle innych. O tytuł „Managera Roku 2016 WOD-KAN” starać się mogą osoby zgłoszone do konkursu, które piastują stanowiska managerskie, szczególnie zasłużeni dla sektora gospodarki wodno-ściekowej, wyróżniający się w swojej pracy i mający ponadprzeciętne zdolności managerskie.

Wstępnej oceny zgłoszeń dokona Kapituła Konkursowa, która zbierze się 15 marca 2017 r. Kolejnym etapem konkursu będzie głosowanie, w którym będą mogli uczestniczyć wyłącznie członkowie zwyczajni Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i członkowie stowarzyszeń regionalnych.

Przyznanie tytułu laureatom obu konkursów nastąpi podczas Galii Kongresu ENVICON Water (16 maja 2017 r.), towarzyszącego XXV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017 w Bydgoszczy.
Partner konkursów: 

Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONEKategoria od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców

Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach  wraz z budową nowych obiektów technologicznych

Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach

Rozwiń opis

Przebudowa ujęcia wody w Trzaskach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Rozwiń opis

Wybudowanie instalacji do suszenia osadów ściekowych w Suwałkach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o. o.

Rozwiń opis

Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Rozwiń opis

Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów-Etap III”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

Rozwiń opis

Budowa Stacji Uzdatniania Wody „DREWNICA” w Ząbkach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

Rozwiń opis

Kategoria powyżej 100 tys. mieszkańców

Renowacja Kolektora C na odcinku od Al. Gelsenkirchen do ul. Pieniężnego w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

Rozwiń opis

„Rozbudowa i przebudowa obiektów części osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie” (ewentualnie „Termiczna hydroliza oraz fermentacja mezofilowa osadów na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie”)

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.

Rozwiń opis

Odżelaziacz w Zakładzie Produkcji Wody „Na Grobli” we Wrocławiu

Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji S.A.

Rozwiń opis