Manager wyciety

Z inicjatywą przygotowania dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej dwóch konkursów – „Manager Roku 2015 WOD-KAN” i „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN” –  wyszła na początku 2016 r. redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, przy współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” i przy dużym nakładzie pracy ze strony stowarzyszeń branżowych. To właśnie do nich zwróciliśmy się o pomoc w realizacji założeń konkursowych.

Założeniem organizatora było, aby informacja o konkursach trafiła do wszystkich organizacji branżowych (stowarzyszeń, fundacji, klastrów) i by to od tych instytucji napłynęły nominacje do obydwu konkursów. Inicjatywa zyskała ogromną przychylność branży i poparcie regionalnych stowarzyszeń i fundacji, reprezentujących środowisko przedsiębiorstw oraz managerów wod-kan.

By zasłużyć na miano „Inwestycji Roku 2015 WOD-KAN” należało nadesłać zgłoszenie inwestycji realizowanej przez przedsiębiorstwo komunalne, wodociągowo-kanalizacyjne lub spółkę wodno-ściekową, która zakończyła się najpóźniej w 2015 r., a jej innowacyjność i rozwiązania technologiczne wyróżniają ją na tle innych.

O tytuł „Managera Roku 2015 WOD-KAN” starać się mogą osoby zgłoszone do konkursu, które piastują stanowiska managerskie, szczególnie zasłużeni dla sektora gospodarki wodno-ściekowej, wyróżniający się w swojej pracy i mający ponadprzeciętne zdolności managerskie.

W Bydgoszczy, w siedzibie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, 24 marca 2016 r. zebrała się kapituła konkursowa, by ocenić nadesłane zgłoszenia. Zebrani wnikliwie przyjrzeli się zgłoszonym kandydaturom, dyskutowali nad nimi, biorąc pod uwagę obowiązujące kryteria. W wyniku tych prac, korzystając z uprawnień zapisanych w regulaminie obu konkursów, kapituła zgodnie podjęła decyzje, by do tytułu „Managera Roku 2015 WOD-KAN” nominować wszystkich 9 zgłoszonych. Podobnie w konkursie „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN” nominowanych zostało 18 zgłoszonych projektów.

Zapraszamy do kolejnego etapu – głosowania –  mogą w nim uczestniczyć wyłącznie członkowie zwyczajni Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i członkowie stowarzyszeń regionalnych. Na głosy branży czekamy do 25 kwietnia 2016 r.

Przyznanie tytułu laureatom obu konkursów nastąpi podczas Galii Kongresu ENVICON Water (10 maja 2016 r.), towarzyszącego XXIV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN 2016” w Bydgoszczy.

                                Partner:                                                                                                                     Partner generalny:          

ziemski_logo

LOGO_SMM

 

 

 

 

Zobacz Regulamin>>

Formularz zgłoszeniowy>>

Konkurs „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN”

WYNIKINominowani do tytułu „Managera Roku 2017 WOD-KAN”:

Stanisław Biniecki

Prezes Zarządu

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży

Rozwiń opis

Andrzej Bronowicki

Prezes Zarządu

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Rozwiń opis

Krzysztof Dąbrowski

Prezes Zarządu

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu

Rozwiń opis

Janusz Dulik

Prezes Zarządu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

Rozwiń opis

Wojciech Jassak

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku

Rozwiń opis

Grzegorz Piotr Lewańczuk

Prezes Zarządu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży

Rozwiń opis

Henryk Milcarz

Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Rozwiń opis

Zbigniew Mróz

Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Rozwiń opis

Andrzej Wójtowicz

Prezes Zarządu

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Rozwiń opis
GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE