LOGO1

Z inicjatywą przygotowania dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej dwóch konkursów – „Manager Roku 2015 WOD-KAN” i „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN” –  wyszła na początku 2016 r. redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, przy współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” i przy dużym nakładzie pracy ze strony stowarzyszeń branżowych. To właśnie do nich zwróciliśmy się o pomoc w realizacji założeń konkursowych.

Założeniem organizatora było, aby informacja o konkursach trafiła do wszystkich organizacji branżowych (stowarzyszeń, fundacji, klastrów) i by to od tych instytucji napłynęły nominacje do obydwu konkursów. Inicjatywa zyskała ogromną przychylność branży i poparcie regionalnych stowarzyszeń i fundacji, reprezentujących środowisko przedsiębiorstw oraz managerów wod-kan.

By zasłużyć na miano „Inwestycji Roku 2015 WOD-KAN” należało nadesłać zgłoszenie inwestycji realizowanej przez przedsiębiorstwo komunalne, wodociągowo-kanalizacyjne lub spółkę wodno-ściekową, która zakończyła się najpóźniej w 2015 r., a jej innowacyjność i rozwiązania technologiczne wyróżniają ją na tle innych.

O tytuł „Managera Roku 2015 WOD-KAN” starać się mogą osoby zgłoszone do konkursu, które piastują stanowiska managerskie, szczególnie zasłużeni dla sektora gospodarki wodno-ściekowej, wyróżniający się w swojej pracy i mający ponadprzeciętne zdolności managerskie.

W Bydgoszczy, w siedzibie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, 24 marca 2016 r. zebrała się kapituła konkursowa, by ocenić nadesłane zgłoszenia. Zebrani wnikliwie przyjrzeli się zgłoszonym kandydaturom, dyskutowali nad nimi, biorąc pod uwagę obowiązujące kryteria. W wyniku tych prac, korzystając z uprawnień zapisanych w regulaminie obu konkursów, kapituła zgodnie podjęła decyzje, by do tytułu „Managera Roku 2015 WOD-KAN” nominować wszystkich 9 zgłoszonych. Podobnie w konkursie „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN” nominowanych zostało 18 zgłoszonych projektów.

Zapraszamy do kolejnego etapu – głosowania –  mogą w nim uczestniczyć wyłącznie członkowie zwyczajni Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i członkowie stowarzyszeń regionalnych. Na głosy branży czekamy do 25 kwietnia 2016 r.

Przyznanie tytułu laureatom obu konkursów nastąpi podczas Galii Kongresu ENVICON Water (10 maja 2016 r.), towarzyszącego XXIV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN 2016” w Bydgoszczy.

                              Partner:                                                                                                                     Partner generalny:          

ziemski_logo

LOGO_SMM

 

 

 

 

Zobacz Regulamin>>

Formularz zgłoszeniowy>>

Konkurs „Manager Roku 2015 WOD-KAN”

WYNIKINominowani w konkursie „Inwestycja Roku 2017 WOD-KAN”

Kategoria do 30 tys. mieszkańców

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu


Rozwiń opis

Instalacja do aglomeracji i higienizacji komunalnych osadów ściekowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie


Rozwiń opis

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach


Rozwiń opis

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha

Gmina Czeremcha


Rozwiń opis

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi k/Mrągowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mrągowie


Rozwiń opis

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o.


Rozwiń opis

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku dla aglomeracji Morąg

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu


Rozwiń opis

Modernizacja (przebudowa) oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornie

Saur Konstancja Sp. z o.o.


Rozwiń opis

Kategoria od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców

Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński

MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim


Rozwiń opis

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej


Rozwiń opis

Modernizacja ciągu technologicznego obróbki osadów w oczyszczalni ścieków w Łomży pod kątem dezodoryzacji oraz zwiększenia sprawności wykorzystywanej energii cieplnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży


Rozwiń opis

Technologia biochemicznej remediacji i magazynowania wód powierzchniowych w podziemnych strukturach hydrogeologicznych dla ujęć wód komunalnych w dolinach rzek

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie


Rozwiń opis

Modernizacja i adaptacja do nowej funkcji Historycznej Oczyszczalni i Przepompowni z lat 1906-1908

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu


Rozwiń opis

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie


Rozwiń opis

Kategoria powyżej 100 tys. mieszkańców

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 1,45 MW – ZPW Miedwie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie


Rozwiń opis

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.


Rozwiń opis

Modernizacja SUW Mosina

Aquanet S.A z Poznania


Rozwiń opis

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie


Rozwiń opis
GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE