I Konferencja „Ozon w Polsce”

Firma WOFIL, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży i chcąc poszerzyć wiedzę wodociągowców na temat możliwości zastosowania ozonu i wykorzystania jego wciąż niedocenionych w naszym kraju właściwości, zorganizowała pierwszą konferencję pn. „Ozon w Polsce”.

Wydarzenie, które ma być początkiem cyklicznych spotkań, odbyło się w Krynicy-Zdrój w dniach 20-21 listopada 2014 r. Choć zostało przygotowane przez firmę komercyjną, miało bardzo dużą wartość poznawczą. Tematyka wystąpień to m.in. nowoczesne rozwiązania z zakresu wytwarzania ozonu w ozonatorach hybrydowych, mieszanie ozonu w wielostopniowych kolumnach kontaktowych oraz opomiarowanie i sterowanie wszystkimi procesami w ramach ozonowania. Wśród wykładowców znaleźli się wybitni specjaliści ze świata nauki oraz inżynierowie projektujący i eksploatujący instalacje ozonowe na co dzień.

Konferencję honorowym patronatem objęła Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” oraz dr Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy-Zdroju, który podczas otwarcia konferencji wyraził zadowolenie, że jako miejsce jej organizacji wybrano właśnie to miasto. – Krynica przez wielu zapewne kojarzona jest z największą konferencją gospodarczą w Środkowej Europie – Forum Ekonomicznym, które od dwudziestu lat jest tu organizowane. Ale jak się okazuje, nasze górskie uzdrowisko to doskonałe miejsce również dla innych wydarzeń tego typu. Przykładem może być to spotkanie, na które przybyło wiele wybitnych osobistości ze świata nauki i biznesu. Jest to niewątpliwie kolejna elitarna konferencja, która kreuje wizerunek naszego miasta – podkreślił D. Reśko.

Uczestników powitał również Robert Muszański, właściciel firmy WOFIL – głównego organizatora konferencji, będącej obecnie liderem małych i średnich systemów ozonowania wody w Polsce. Firma, która powstała w 1999 r. zaprojektowała i wykonała już ponad 200 instalacji ozonowych w Polsce i zagranicą. Za zdalne sterowanie i monitoring on-line instalacji ozonowania firmie przyznano rządowy Certyfikat GreenEvo i oficjalny paszport eksportowej technologii Polski. Ministerstwo Środowiska prezentowało technologię Wofilu na targach EXPO w Szanghaju oraz w wielu innych krajach na całym świecie.

Sponsorami i współorganizatorami spotkania były firmy: Airsep, Dynamik Filtr, Kaesser Kompressoren, Kuntze, Schneider Electric i Xylem.

Kaganek oświaty

Wykłady rozpoczęły się od sesji naukowej, podczas której eksperci szerzyli wiedzę na temat technologii ozonowania. Profesor Roman Zarzycki z Politechniki Łódzkiej omówił zaawansowane techniki utleniania oraz w zastępstwie dr Kingi Skajskiej zaprezentował ozonowanie jako przyszłościową metodę oczyszczania wody i ścieków, jej możliwości, wyzwania i ograniczenia. O aktualnych trendach wykorzystania ozonu w procesach oczyszczania wody i ścieków mówił prof. Andrzej Biń z Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy wysłuchali także wykładów dwóch naukowców reprezentujących Politechnikę Śląską – dr. Floriana Piechurskiego na temat modernizacji istniejących systemów ozonowania oraz dr Urszuli Solińskiej odnośnie stosowania ozonu w technologii oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Prelegenci zgodnie podkreślali, iż brakuje polskich publikacji na temat ozonu. Profesor Zarzycki wyraził nadzieję, że konferencja stanie się nowym impulsem do rozwoju technologii ozonowania w Polsce, a może nawet zaowocuje jakąś publikacją.

Ozonowanie w praktyce

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wystąpienia Sylwii Kręcichwost z MPWiK Jaworzno, która na przykładzie jaworznickiej SUW „Piaskownia” omówiła eksploatację stacji ozonowania i zalety wyboru takiej technologii uzdatniania wody. Prezentacje przygotowały też polskie i zagraniczne firmy, które opisywały swoje technologie.

Niewątpliwym atutem była także możliwość skonsultowania się z producentami, którzy doradzali w sferze projektowania i doboru odpowiednich urządzeń w procesie inwestycyjnym. Można było również przyjrzeć się urządzeniom linii ozonowania w skali 1:1, które zaprezentowano w czasie trwania konferencji.

Drzwi otwarte

Swoje drzwi dla uczestników konferencji otworzyła Stacja Uzdatniania Wody Lubaszowa, w której zastosowano technologię ozonowania, omawianą podczas konferencji. Obiekt zmodernizowano i wyposażono w najnowsze osiągnięcia techniki w zakresie filtracji i dezynfekcji wody dzięki realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała” w ramach programu Czysty Dunajec. Po obiekcie oprowadził Sławomir Jędrusiak, prezes międzygminnej spółki Dorzecze Białej, który wytłumaczył uczestnikom, iż w celu redukcji w wodzie uzdatnianej wszelkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, w stacji zastosowany został proces ozonowania pośredniego z komputerowym monitoringiem on-line. System ozonowania zapewnia wymaganą dawkę ozonu do utlenienia zawartych w wodzie zanieczyszczeń. Proces zachodzi na dwóch niezależnych liniach technologicznych. Uczestnicy z dużym zaciekawieniem przyglądali się technologii zaimplementowanej w Lubaszowej. Zwiedzanie stacji stanowiło doskonałe dopełnienie konferencji, bo czymże byłaby teoria zaprezentowana podczas wykładów bez potwierdzenia jej w praktyce eksploatacyjnej?

Organizatorom życzymy, aby sukces pierwszej konferencji zaowocował kontynuacją cyklu spotkań i żeby wiedzę o technologiach ozonowania rozpropagowali w jak najszerszym gronie.