Już po raz czwarty redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” we współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz wsparciu stowarzyszeń branżowych chce nagrodzić najlepsze inwestycje w branży.
Inicjatywa przez lata zyskała ogromną przychylność branży i poparcie regionalnych stowarzyszeń i fundacji, reprezentujących środowisko przedsiębiorstw oraz managerów wod-kan. Z tego względu, wzorem poprzednich edycji, informacja o konkursie trafia do wszystkich organizacji branżowych (stowarzyszeń, fundacji, klastrów), które mogą zgłaszać swoje nominacje.
Przyjmowane są również zgłoszenia indywidualne – może je przesłać każde przedsiębiorstwo komunalne, wodociągowo-kanalizacyjne lub spółka wodno-ściekowa w Polsce.

By zasłużyć na miano „Inwestycji Roku 2018 WOD-KAN” należy nadesłać zgłoszenie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej, która zakończyła się najpóźniej w 2018 r., a jej innowacyjność i rozwiązania technologiczne wyróżniają ją na tle innych.

Oceny zgłoszeń dokonała Kapituła Konkursowa, która zbierze się do 20 kwietnia 2019 r. Kolejnym etapem konkursu będzie głosowanie, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie zwyczajni Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i członkowie stowarzyszeń regionalnych.

Przyznanie tytułów laureatom konkursu nastąpi podczas Gali Kongresu ENVICON Water (5 czerwca 2019 r.) w Warszawie.

Informujemy, że w tym roku organizatorzy postanowili nie kontynuować wcześniej prowadzonego konkursu „Manager Roku”.Formularz zgłoszeniowyRegulamin konkursu