Dyskusje o bezpieczeństwie i jakości wody w kranie

Kocierz w Małopolsce, po raz kolejny był miejscem konferencji dotyczącej „Polityki jakości i bezpieczeństwa zasobów wodnych w systemach wodociągowych”. Trzydniowe wydarzenie, które odbyło się w dniach 23-25 września br., zgromadziło ponad 100 uczestników.

Była to już dwunasta edycja Zachodniej Konferencji Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, organizowanej wspólnie przez firmy Amiantit, AVK, Blejkan, Fusion, P&T oraz Złote Runo. Od kilku lat w przygotowaniu wydarzenia udział bierze Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego, które obejmuje spotkanie patronatem.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Pierwszy dzień obrad zdominowała tematyka zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody. Swoim doświadczeniem w tej kwestii podzieliła się m.in. Agnieszka Arabska, która omówiła koncepcję jakości bezpieczeństwa zdrowotnego wody wdrożoną w firmie Aquanet Poznań. Ponadto dr Tadeusz Bochnia (MPWiK Kraków) przeanalizował kwestie bezpieczeństwa dostaw wody w rozległych systemach dystrybucji Krakowa. Natomiast plan bezpieczeństwa wodnego, mający na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody nadającej się do spożycia, realizowany w Dąbrowskich Wodociągach omówił Marek Przytulski, dyrektor ds. inwestycji. – Należy zwracać uwagę na wiele elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem wody na każdym etapie jej produkcji i dystrybucji. Powinniśmy dbać o całość tej machiny – od ujęcia aż do kurka – skwitował prezes Dąbrowskich Wodociągów, Andrzej Malinowski.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie prof. Janusza Łomotowskiego, członka Rady Merytorycznej konferencji. Profesor zaprezentował analizę bezpieczeństwa w wodnych systemach transmisyjnych na przykładach zagrożeń w Polsce i na świecie. Jako główne przyczyny zagrożeń wskazał skład wody surowej, procesy zachodzące w systemie wodociągowym, wtórne zanieczyszczenie wód wodociągowych, a także terroryzm. – Obecnie przedsiębiorstwa wykorzystują metody bioindykacji do wykrywania skażeń wody, ale w przyszłości koniecznością stanie się stosowanie biosensorów – metod bardziej czułych i dokładnych – wyjaśniał.

Oprócz naukowców, specjalistów z branży i reprezentantów przedsiębiorstw wodociągowych, temat działań w sytuacji kryzysowej poruszył Roman Polko, generał dywizji Wojska Polskiego, oficer dyplomowany wojsk powietrznodesantowych sił specjalnych, a także doktor nauk wojskowych. W wystąpieniu pod znaczącym tytułem „Szefologika, czyli logika szefowania” autor mówił o konieczności zaznaczania swojego przywództwa, o sięganiu po władzę oraz o podejmowaniu nadzwyczajnych działań w sytuacji kryzysowej.

Jak cię widzą, tak cię piszą

Blok tematyczny drugiego dnia konferencji miał na celu zaprezentowanie nowych pomysłów na poprawę wizerunku firm wod-kan, a także sposobów radzenia sobie z komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Sebastian Chachołek, prezes Grupy PRC, podkreślał, że w przedsiębiorstwach wod-kan bardzo ważna jest komunikacja wewnątrz firmy. – Działania PR-owe są niezbędne jako wsparcie komunikacji i marketingu lub w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Prowadzone oddzielnie mogą przynieść więcej szkody niż pożytku – przestrzegał.

Istotnym elementem tej sesji tematycznej był panel dyskusyjny pt. „Wizerunek firmy wodociągowej – czy w dobrym kierunku zmierzamy?” Na zadawane pytania odpowiadali prezesi wiodących spółek wodociągowych – Józef Natonek, prezes Zarządu MPWiK Jaworzno, Paweł Chudziński, prezes Zarządu Aquanet Poznań, Andrzej Malinowski, prezes Zarządu Dąbrowskich Wodociągów oraz Piotr Niemiec, prezes Zarządu Zabrzańskiego PWiK. Wszyscy paneliści byli zgodni, że aby osiągnąć sukces wizerunkowy, trzeba przede wszystkim zapewnić dobrą komunikację wewnątrz firmy. Pracownicy muszą być świadomi misji firmy i powinni znać przeprowadzane przez spółkę akcje marketingowe. – Markę firmy buduje także pracownik, który jedzie usunąć awarię. O niego również trzeba zadbać pod względem wizerunkowym – wyjaśniał prezes Piotr Niemiec.

Tradycyjnie po sesjach wykładowych odbyła się olimpiada wodociągowa, w której uczestnicy zmagali się w dyscyplinach ściśle związanych z produktami oferowanymi przez firmy partnerskie.

 

Martyna Matuszczak