HYDROPREZENTACJE XXI, 14-16 marca 2018 r. Krynica Zdrój znowu miejscem spotkania branży wodociągowej

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach organizują kolejną już XXI edycję ogólnopolskiego sympozjum HYDROPREZENTACJE 2018. Wydarzenie to odbywa się cyklicznie od 1998 roku i stanowi uznane forum dyskusyjne nad aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Traktuje tę… Więcej…

Wodociągowcy spotkali się w Białowieży

Prawie 200 wodociągowców z całej Polski spotkało się w Białowieży na Regionalnej Konferencji Wodociągowej. Rozmawiano o prawnych i praktycznych aspektach zarządzania gospodarką wodno-ściekową. Część wykładową konferencji rozpoczął rektor Politechniki Białostockiej, prof. Lech Dzienis. Mówił on o eksploatacji instalacji autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów na podstawie 15-letnich… Więcej…

WOD-KAN-INSTAL: źródło wiedzy i inspiracji

Śledzenie trendów, wydarzeń i zjawisk w kraju oraz na świecie, a także wnikliwe badanie potrzeb firm z branży wod-kan to kluczowe elementy, którymi kierują się organizatorzy konferencji WOD-KAN-INSTAL.   Ósma Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL” w tym roku odbyła się… Więcej…