Głośna Woda – wyniki V edycji konkursu

Nowoczesne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne to nie tylko dostarczyciel wody i odbiorca ścieków. To spółka, w której każdy pracownik rozumie swoistą misję prowadzonej działalności. Mądrze zarządzana spółka wod-kan jest jej przekaźnikiem. Ta działalność bowiem jest niezbędna do życia, dla zdrowia, wreszcie dla – jakże nadwyrężonej rozmaitymi aspektami… Więcej…

XV Zachodnia Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w Kocierzu

Dziś wobec dynamicznie zmieniającego się otoczenia, globalizacji, mobilnych technologii, wodociągowcy poszukują rozwiązań nie tylko nowoczesnych, innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie, ale także podążających za zmieniającym się prawem. Ostatnie lata to okres dynamicznych zmian. Wykonaliśmy poważne programy inwestycyjne, znacznie zwiększając majątek firm. Budujemy zarządcze modele biznesowe tak, aby… Więcej…

Byliśmy Patronem Medialnym Konferencji „INŻYNIERIA Bezwykopowa” 2018

W dniach 20–22 czerwca w podkrakowskich Tomaszowicach odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „Inżynieria Bezwykopowa”. Konferencja od lat przyciąga znaczne grono specjalistów i słuchaczy z branży bezwykopowej, wod-kan, paliwowej, energetycznej oraz innych branż, zainteresowanych wykorzystaniem rozwiązań bezwykopowych zarówno do renowacji, jak i… Więcej…