O wodzie i ściekach w Bystrem

W połowie czerwca br. Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego zorganizował dwudniowe szkolenie z zakresu działalności zakładów gospodarki komunalnej w Bystrem, gm. Baligród. Głównym tematem było zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Blisko sto osób, w tym przedstawiciele zakładów komunalnych oraz 21 firm prezentujących… Więcej…

Zapomnijcie o „podatku za deszcz”!

Pejoratywnie nacechowane określenie „podatek za deszcz”, tak często używane przez media i pojawiające się na ustach polityków przed każdymi wyborami, uderza swą krzykliwością („fundują nam kolejny podatek”) i… odciąga uwagę od sedna problemu związanego z wprowadzaniem taryf za wody opadowe oraz roztopowe. Na spotkanie z… Więcej…

Osady nadal na składowiskach?

Podczas VI Konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”, zorganizowanej przez firmę Abrys, kilkakrotnie pojawiła się zapowiedź prawdopodobnego przesunięcia daty wprowadzenia zakazu kierowania osadów ściekowych na składowiska odpadów. Nie stanowi to jednak rozwiązania problemów gospodarowania osadami w Polsce. Gospodarka osadowa nadal wymaga rozpatrzenia i uregulowania, a wybór… Więcej…

Co nowego w branży? – konferencja miesięcznika Wodociągi-Kanalizacja

Na tytułowe pytanie, które zadaliśmy sobie w kontekście nowinek oraz szeroko pojętej nowoczesności w wodociągach i kanalizacji, starano się odpowiedzieć podczas konferencji „Nowe technologie w branży wod-kan”. Do tradycji należy, że redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” korzysta z każdej okazji, aby spotkać się ze swoimi czytelnikami i… Więcej…

Zasady? Proste. Nagrody? Cenne.

Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” zaprasza czytelników do wspólnej pracy. Redaktorzy postanowili odpocząć, a do przygotowania wydania numeru grudniowego miesięcznika „zatrudnić” swoich czytelników. A wszystko to w prezencie pod choinkę… Dziwicie się, że już myślimy o wydaniu grudniowym, gdy za oknem kwitnie maj? Tak, praca redaktora nie… Więcej…