Branża z perspektywy kobiet

„Kondycja branży wod-kan. W gronie menedżerek” to temat debaty zorganizowanej 24 lutego br. przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”. Na spotkanie  zaproszono kobiece gremium, autorytety w tym środowisku, aby porozmawiać o ich postrzeganiu najważniejszych dla branży spraw.

Do siedziby wydawcy, firmy Abrys w Poznaniu, tym razem zaprosiliśmy liderki branży wodociągowo-kanalizacyjnej, proponując wymianę poglądów, podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. W spotkaniu, które odbyło się w sprawdzonej przez redakcję formule śniadania mistrzów, udział wzięły Beata Hajducka (prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim), Dorota Jakuta (prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie), Romana Agnieszka Kozub (prezes Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego), Magdalena Pochwalska (prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu), Małgorzata Paździor-Roclawski (dyrektor Stowarzyszenia Wodociągów Kujaw i Pomorza), Klara Ramm-Szatkiewicz (dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW), Sylwia Surowiak (prezes Krajowego Forum Spółek Wodnych) oraz niżej podpisane. Gości przywitał Zarząd firmy Abrys – prezes Magdalena Dutka oraz wiceprezes Robert Rosa.

Spytałyśmy panie, jak wygląda dzień z życia prezes przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a także na czym polega kierowanie i branie odpowiedzialności za sprawy dużej instytucji branżowej (IGWP, KZGW, KFSP). Rozmawialiśmy o sytuacji branży, pułapkach, zagrożeniach, ale również o powodach do dumy i zadowolenia. W programie znalazły się tematy związane z metodami zarządzania, konsolidacją branży, nie zabrakło dyskusji o centralnym regulatorze i nowelizacji Prawa wodnego.

PEŁNA TREŚĆ RELACJI>>