Kombi 5000 nadjeżdża

Urządzenia typu KanRo Kombi to znane już od wielu lat konstrukcje, oferowane przez firmę KanRo z Białegostoku. Mogą być one wyposażone w zbiorniki o różnych pojemnościach w zależności od ładowności samochodu ciężarowego. Podział zbiornika na komorę nieczystości i wody czystej wg życzenia klienta umożliwia dopasowanie… Więcej…

Niezawodna technologia oczyszczania ścieków

Firma Ecol-Unicon wprowadziła do swojej oferty biologiczną oczyszczalnię ścieków BIO-COMP w zbiornikach prefabrykowanych. Jej główne zalety to: szybki czas realizacji, niskie koszty inwestycji i utrzymania, wysoka niezawodność, niewielkie zapotrzebowanie na powierzchnię terenu, wysoka skuteczność oczyszczania, nieskomplikowana obsługa oraz pełna automatyzacja procesu technologicznego. Technologia BIO-COMP oparta… Więcej…

Gliwice stawiają na nowe technologie

W marcu br. zakończyła się budowa jednego z najważniejszych obiektów w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”, czyli Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach. Mieszkańcy Gliwic już od lat mogą cieszyć się wodą pitną wysokiej jakości, wydobywaną z głębinowych ujęć, porównywalną… Więcej…

Nowocześnie i ekologicznie w Piotrkowie Trybunalskim

Nowocześnie i ekologicznie w Piotrkowie Trybunalskim. Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” to najważniejsza inwestycja w historii miasta. Jej efektem jest szeroko rozumiana ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, która została osiągnięta poprzez zapewnienie stabilnego oraz skutecznego funkcjonowania systemu wodno-ściekowego. Inwestycję… Więcej…

VII Konferencja PRiK

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK) w 2014 r. obchodziło jubileusz dziesięciolecia swojej działalności. Okazją do świętowania rocznicy była VII Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych”. Odbyła się ona w dniach 27-28 listopada 2014. w Zawierciu k.… Więcej…