Po raz 17. konferencja w Białowieży

W lutym w Białowieży na XVII Regionalnej Konferencji Wodociągowej padł rekord – na spotkanie przyjechało 230 wodociągowców z całej Polski. Rozmawiano o prawnych i praktycznych aspektach zarządzania gospodarką wodno-ściekową, szczególną uwagę poświęcając gospodarce osadowej i taryfom. Trzydniowe spotkanie w tym roku odbyło się na przełomie… Więcej…

Głośna Woda – wyniki V edycji konkursu

Nowoczesne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne to nie tylko dostarczyciel wody i odbiorca ścieków. To spółka, w której każdy pracownik rozumie swoistą misję prowadzonej działalności. Mądrze zarządzana spółka wod-kan jest jej przekaźnikiem. Ta działalność bowiem jest niezbędna do życia, dla zdrowia, wreszcie dla – jakże nadwyrężonej rozmaitymi aspektami… Więcej…

XV Zachodnia Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w Kocierzu

Dziś wobec dynamicznie zmieniającego się otoczenia, globalizacji, mobilnych technologii, wodociągowcy poszukują rozwiązań nie tylko nowoczesnych, innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie, ale także podążających za zmieniającym się prawem. Ostatnie lata to okres dynamicznych zmian. Wykonaliśmy poważne programy inwestycyjne, znacznie zwiększając majątek firm. Budujemy zarządcze modele biznesowe tak, aby… Więcej…