Konferencja dla przedsiębiorstw z miast i wsi

Druga już „Konferencja przedsiębiorstw wodociągowo-komunalnych miast i wsi”, zorganizowana wspólnie …

Więcej

Czas na zmiany

Pełnia sezonu ogórkowego szerokim łukiem omija branżę wodociągowo-kanalizacyjną, co doskonale widać …

Więcej

Bezwykopowa renowacja wodociągów przyszłością dla polskich miast

Utrudnienia komunikacyjne, brak dostępu do wody przez dłuższy czas oraz wysokie koszty – z tym zazwy…

Więcej

Niezawodne aeratory EKOTON

Naukowo-przemysłowa grupa EKOTON Prodeko-Ełk oferuje m.in. systemy napowietrzania na bazie rurowych …

Więcej

Innowacyjna metoda lokalizacji wycieków

Firma Sejcom wprowadza na rynek nowatorską metodę szybkiej i dokładnej lokalizacji wycieków. Technol…

Więcej

Świadectwo Weryfikacji ETV EU – dowód na działanie technologii

Jedną z bolączek firm wdrażających innowacyjne technologie jest brak możliwości wiarygodnego przedst…

Więcej

Membrany a ochrona środowiska - Konferencja MEMPEP 2016

II Międzynarodowa, a jednocześnie XI Konferencja Naukowa „Membrany i procesy membranowe w ochronie ś…

Więcej

Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń

Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe zorganizowało kolejną, już 37 edycję Konferencji…

Więcej

O miesięczniku

„Wodociągi-Kanalizacja” to czasopismo w całości poświęcone tematyce wod-kan. Wydawane od 2003 r. w nakładzie 5500 egzemplarzy, czytane przez przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, miast, gmin, powiatów, firm branżowych, inspektoratów ochrony środowiska, stacji sanitarno-epidemiologicznych, biur inżynierskich oraz uczelni wyższych.

Miesięcznik wskazuje sposoby zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, opisuje przykłady zastosowania nowoczesnych technologii, prezentuje aktualne przepisy prawne wraz z ich interpretacją, a także informuje o sposobach finansowania inwestycji.


Działy czasopisma:

Aktualności – opisy zakończonych przetargów na inwestycje wod-kan, przegląd mediów krajowych i zagranicznych, relacje z targów i konferencji, informacje na temat aktualnych wydarzeń dotyczących gospodarki wodno-ściekowej oraz kalendarium spotkań branżowych,
Wywiad – prezentacja poglądów i koncepcji z zakresu gospodarki wod-kan uznanych autorytetów w branży oraz przedstawicieli administracji rządowej,
Biblioteka wod-kan – przegląd nowości wydawniczych, poruszających tematykę gospodarki wodno-ściekowej,
Opinie – komentarze przedstawicieli branży wod-kan, świata nauki oraz instytucji państwowych na temat aktualnych zagadnień i problemów,
Pomniki techniki – prezentacja zabytków architektonicznych oraz historycznych obiektów gospodarki wodno-ściekowej, pozostających w ciągłej eksploatacji,
Wod-Kan-Net – analiza branżowych stron internetowych (portali informacyjnych oraz witryn przedsiębiorstw wod-kan),
Informatyka – omówienie rozwiązań informatycznych pomocnych w zarządzaniu, monitoringu i eksploatacji systemów wod-kan,
Prezentacje – opisy projektów inwestycyjnych, realizowanych przez przedsiębiorstwa wod-kan,
Prawo – interpretacja krajowego i międzynarodowego prawa branżowego oraz jego nowelizacji,
Nowe technologie – przegląd innowacyjnych technologii i nowatorskich rozwiązań,
Finanse-Zarządzanie – prezentacja źródeł finansowania projektów proekologicznych, sposobów ich pozyskania oraz nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan,
Zaopatrzenie w wodę – charakterystyka procesu poboru, przetwarzania oraz dostawy wody do odbiorców,
Kanalizacja – informacje dotyczące systemów odprowadzania ścieków (budowy, modernizacji) oraz problemów eksploatacyjnych,
Oczyszczanie ścieków – prezentacja stosowanych technologii oczyszczania ścieków,
Edukacja – opisy projektów i działań związanych z edukacja ekologiczna,
Raport wod-kan – stała rubryka poruszająca aktualne zagadnienia dotyczące eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Dział składa się z artykułu problemowego oraz tabeli


Rada Programowa

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Przewodniczący Rady

Prof. dr hab. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

Dr inż. Emilia Den Boer
Politechnika Wrocławska
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Prof. zw. dr hab. Marek Górski
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji

Dr inż. Barbara Kozłowska
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Katedra Systemów Energetycznych
i Urządzeń Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Wojciech Radecki
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Beata Raszka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Prof. dr hab. Marek Siewniak
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dr inż. Włodzimierz Urbaniak, prof UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Wydział Chemii

Urszula Wojciechowska – sekretarz Rady Programowej

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Marek Sozański
Przewodniczący Komitetu
Politechnika Poznańska

dr inż. Henryk Bylka
Sekretarz Komitetu
Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. January Bień
Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

prof. dr hab. inż. Michał Bodzek
Politechnika Śląska, Gliwice

prof. dr hab. Jacek Czekała
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Politechnika Śląska, Gliwice

prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Anna C. Majewska
Uniwersytet Medyczny, Poznań

prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
Politechnika Białostocka

prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman
Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Janusz Rak
Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka
Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak
Politechnika Poznańska